tonfedd

Sticer sain patholeg lleferydd SLP – Cymraeg

Sticer sain patholeg lleferydd SLP

Mae pawb yn siarad am y rhyfel yn UKRAINE, gan gredu eu bod wedi dod o hyd i’r ffordd gywir i siarad. Yr iaith lefaru y mae’n rhaid i ni ei chael bob dydd dydw i ddim yn meddwl yw’r NEWYDDION DIWEDDARAF! Mae’n cŵl gwrando ar gerddoriaeth nes bod eich calon wedi brifo, nes bod yr holl synau’n dod allan a chi’n mynd ar y don. Gall cerddor cŵl fynd â chi i rywle arall i ŵyl hwyliog gyda llais gitâr 2-dôn Nordig. Band o Jamaica oedd o, ond dwi ddim yn cofio’r symbolau yn dda iawn. Roedd yn ddawns techno neu retro yn y parti, ond roedd rocksteady yn DJ cariad, dyna beth oedd y gitarydd 2-tôn gyda enaid Nordig yn ei alw.