spraaktaal

Spraakpathologie geluidssticker SLP – Nederlands

SLP spraakpathologie geluidssticker

Iedereen heeft het over de oorlog in OEKRANE, in de overtuiging dat ze de juiste manier van spreken hebben gevonden. De taal van spreken die we elke dag moeten hebben is volgens mij niet het LAATSTE NIEUWS! Het is cool om naar muziek te luisteren totdat je hart pijn doet, totdat alle geluiden eruit komen en je op de golf gaat. Een coole muzikant kan je ergens anders meenemen naar een leuk festival met een Nordic 2-tone gitaarstem. Het was een band uit Jamaica, maar ik herinner me de symbolen niet zo goed. Het was een techno- of retrodans op het feest, maar rocksteady was een liefdes-dj, zo noemde de 2-tone gitarist met een Scandinavische ziel hem.

SLP – Fryske logopedie lûdsticker

SLP spraakpatology lûd sticker

Elkenien praat oer de oarloch yn ‘e UKRAINE, leauwe dat se de goeie manier fûn hawwe om te praten. De spraaktaal dy’t wy alle dagen ha moatte, tink ik net, is it LAATSTE NIJS! It is cool om nei wat muzyk te harkjen oant jo hert sear docht, oant alle lûden útkomme en jo op ‘e weach geane. In koele muzikant kin jo earne oars nimme nei in leuk festival mei in Noardske 2-tonige gitaarstim. It wie in band út Jamaica, mar ik wit net ûnthâlde de symboalen hiel goed. It wie in techno of retro dûns op it feest, mar rocksteady wie in leafde DJ, sa neamde de 2-tone gitarist mei in Noardske siel him.

Spraakpatologie plakker van spraakpatologie SLP – Afrikaans

SLP spraakpatologie klank plakker

Almal praat oor die oorlog in OEKRAÏNE en glo dat hulle die regte manier gevind het om te praat. Die spraaktaal wat ons elke dag moet hê dink ek is nie die JONGSTE NUUS nie! Dit is gaaf om na ‘n bietjie musiek te luister totdat jou hart seer is, totdat al die geluide uitkom en jy op die golf gaan. ‘n Cool musikant kan jou elders na ‘n prettige fees neem met ‘n Nordiese 2-toon kitaarstem. Dit was ‘n band van Jamaika, maar ek onthou nie die simbole so goed nie. Dit was ‘n tegno- of retro-dans by die partytjie, maar rocksteady was ‘n liefdes-DJ, dit is wat die 2-toon kitaarspeler met ‘n Nordiese siel hom genoem het.