simbol

Stiker Patologi Biantara Patologi Biantara SLP – basa Sunda

SLP ucapan Patologi sora stiker
Sarerea ngobrol ngeunaan perang di UKRAINE, yakin yén maranéhna geus kapanggih cara katuhu pikeun nyarita. Basa biantara nu kudu urang saban poe mah sigana mah WARTA TERBARU! Ieu keren pikeun ngadengekeun sababaraha musik nepi ka haté anjeun nyeri, nepi ka sadaya sora kaluar jeung anjeun indit dina gelombang. Musisi anu keren tiasa nyandak anjeun ka tempat sanés ka festival anu pikaresepeun kalayan sora gitar 2-nada Nordik. Éta mangrupikeun band ti Jamaika, tapi kuring henteu émut kana simbol éta. Éta tarian techno atanapi retro di pésta éta, tapi rocksteady mangrupikeun DJ cinta, éta anu disebat gitaris 2-nada kalayan jiwa Nordik.

Govorna nalepka logopedije SLP – SLOVENSKI

Zvočna nalepka za govorno patologijo SLP
Vsi govorijo o vojni v UKRAJINI in verjamejo, da so našli pravi način govora. Jezik govora, ki ga moramo imeti vsak dan, mislim, da ni ZADNJE NOVICE! Kul je poslušati glasbo, dokler te ne zaboli srce, dokler ne izzvenijo vsi zvoki in greš na val. Kul glasbenik vas lahko popelje drugam na zabaven festival z nordijskim 2-tonskim glasom kitare. To je bil bend z Jamajke, a se simbolov ne spomnim dobro. Na zabavi je bil techno ali retro ples, a rocksteady je bil ljubezenski DJ, tako ga je imenoval dvotonski kitarist z nordijsko dušo.

Pelekat patologi pertuturan patologi pertuturan SLP – Melayu

Pelekat bunyi patologi pertuturan SLP

Semua orang bercakap tentang perang di UKRAINE, percaya bahawa mereka telah menemui cara yang betul untuk bercakap. Bahasa pertuturan yang kita kena ada setiap hari saya rasa bukan BERITA TERKINI! Seronok mendengar muzik sehingga hati anda sakit, sehingga semua bunyi keluar dan anda pergi ke gelombang. Seorang pemuzik yang hebat boleh membawa anda ke tempat lain ke festival yang menyeronokkan dengan suara gitar 2-nada Nordic. Ia adalah sebuah band dari Jamaica, tetapi saya tidak begitu ingat simbolnya. Ia adalah tarian tekno atau retro di parti itu, tetapi rocksteady ialah DJ cinta, itulah yang dipanggil oleh gitaris 2-nada berjiwa Nordic kepadanya.

SLP speech path sound sticker – basa jawa

Stiker swara patologi wicara SLP

Kabeh wong ngomong babagan perang ing UKRAINE, percaya yen dheweke wis nemokake cara sing bener kanggo ngomong. Basa krama lugu sing saben dina tak anggep dadi WARTA TERBARU! Kelangan kanggo ngrungokake musik sawetara nganti atimu lara, nganti kabeh swara metu lan sampeyan pindhah ing gelombang. Musisi keren bisa nggawa sampeyan menyang papan liya menyang festival sing nyenengake kanthi swara gitar 2 nada Nordic. Iku band saka Jamaika, nanging aku ora ngelingi simbol banget. Iku tari techno utawa retro ing partai, nanging rocksteady minangka DJ katresnan, sing diarani gitaris 2-nada kanthi jiwa Nordic.

Stiker patologi wicara patologi wicara SLP – bahasa Indonesia

Stiker suara patologi wicara SLP

Semua orang berbicara tentang perang di UKRAINA, percaya bahwa mereka telah menemukan cara yang tepat untuk berbicara. Bahasa ucapan yang harus kita miliki setiap hari menurut saya bukan BERITA TERBARU! Asyiknya dengerin musik sampai sakit hati, sampai semua suara keluar dan kamu ikut ombak. Seorang musisi keren dapat membawa Anda ke tempat lain ke festival yang menyenangkan dengan suara gitar 2 nada Nordik. Itu adalah band dari Jamaika, tapi saya tidak ingat simbolnya dengan baik. Itu adalah tarian techno atau retro di pesta itu, tetapi rocksteady adalah DJ cinta, begitulah gitaris 2 nada dengan jiwa Nordik memanggilnya.

SLP naljepnica s govornom patologijom Soundwave – Hrvatska

SLP zvučna naljepnica za govornu patologiju

Svi pričaju o ratu u UKRAJINI, vjerujući da su našli pravi način da govore. Jezik govora koji moramo imati svaki dan mislim da nije NAJNOVIJA VIJEST! Cool je slušati glazbu dok te srce ne zaboli, dok svi zvuci ne izađu i ne kreneš na val. Cool glazbenik može vas odvesti negdje drugdje na zabavni festival uz nordijski dvotonski gitarski glas. Bio je to bend s Jamajke, ali ne sjećam se dobro simbola. Bio je to techno ili retro ples na zabavi, ali rocksteady je bio ljubavni DJ, tako ga je nazvao 2-tonski gitarist nordijske duše.

Adhesiu de logopèdia de logopèdia SLP – català

Adhesiu de so de patologia de la parla SLP

Tothom parla de la guerra a UCRANIA, creient que ha trobat la manera correcta de parlar. El llenguatge de parla que hem de tenir cada dia no crec que sigui les ÚLTIMES NOTÍCIES! És genial escoltar una mica de música fins que et fa mal el cor, fins que surten tots els sons i vas sobre l’ona. Un músic fantàstic us pot portar a un altre lloc a un festival divertit amb una veu de guitarra nòrdica de 2 tons. Era una banda de Jamaica, però no recordo molt bé els símbols. Era un ball techno o retro a la festa, però el rocksteady era un DJ amorós, així li deia el guitarrista de 2 tons amb ànima nòrdica.

SLP – Zvučna naljepnica bosanskog govora

SLP zvučna naljepnica za govornu patologiju

Svi pričaju o ratu u UKRAJINI, vjerujući da su našli pravi način da govore. Jezik govora koji moramo imati svaki dan mislim da nije NAJNOVIJE VIJESTI! Kul je slušati muziku dok te srce ne zaboli, dok se svi zvuci ne izađu i ne kreneš na talas. Sjajan muzičar može vas odvesti negdje drugdje na zabavni festival uz nordijski 2-ton gitare. Bio je to bend sa Jamajke, ali ne sjećam se dobro simbola. Bio je to tehno ili retro ples na zabavi, ali rocksteady je bio ljubavni DJ, tako ga je nazvao dvotonski gitarista sa nordijskom dušom.

Ngjitësja e patologjisë së të folurit e patologjisë së të folurit SLP – Albanian Shqip

Ngjitëse e tingullit të patologjisë së të folurit SLP

Të gjithë flasin për luftën në UKRAINE, duke besuar se kanë gjetur mënyrën e duhur për të folur. Gjuha e fjalës që duhet të kemi çdo ditë nuk mendoj se është LAJMI MË FUND! Është bukur të dëgjosh pak muzikë derisa të të dhemb zemra, derisa të dalin të gjithë tingujt dhe të shkosh në valë. Një muzikant i lezetshëm mund t’ju çojë diku tjetër në një festival argëtues me një zë kitarë nordik 2-tonësh. Ishte një grup nga Xhamajka, por simbolet nuk i mbaj mend mirë. Ishte një kërcim tekno ose retro në festë, por rocksteady ishte një DJ dashurie, kështu e quajti kitaristi 2-tonësh me shpirt nordik.

Autocolant cu undă sonoră de patologie a vorbirii SLP – Romania

Autocolant cu undă sonoră de patologie a vorbirii SLP

Toți vorbesc despre războiul din UCRAINA crezând ca au găsit calea de vorbire corecta. Limbajul de vorbire pe care trebuie sa îl avem zi de zi nu cred ca este ULTIMA STIRE! Mai mișto e sa asculți niște muzica pana te doare inima, pana te scot toate sunetele si te duci pe val. Un muzician mișto te poate duce in alte locuri la un festival amuzant pe o voce cu suflet nordic pe 2 tonuri din chitara. Era o trupa din Jamaica dar nu îmi mai amintesc bine simbolurile. Era un dans tehno sau retro acolo la petrecere însa rocksteady era un dj de dragoste tot așa ii spunea Dj din chitara pe 2 tonuri cu suflet nordic.
Continue reading…