ret edilen

Duýgularyň tigirleri – Türkmenler

Wheel Of Emotions Magnet

Elektromagnit induksiýa hadysasy. Faradaýyň kanuny – Türkmenler

Elektromagnit induksiýa hadysasyny Maýkl Faradaý we Jozef Genri tapdy, elektromagnit induksiýa hadysasyny görkezýän ilkinji synagyň netijesi 1931-nji ýylda Faradaý tarapyndan neşir edildi. Elektromagnit induksiýa hadysasy, üýtgeýän magnit akymynyň kesişýän zynjyrynda induksion elektromotiw naprýa .eniýeniň we induksion tokyň emele gelmeginden ybaratdyr. Bu hadysany suratlandyrýan ýönekeý synag 1-nji suratda görkezilýär. Terminallarda ýapyk zynjyry emele getirýän milliammetri birikdirýän rulon bar. Bu zynjyryň töwereginde magnit getirýäris. Magnit dynç alýan bolsa, ammetr tok görkezmeýär. Magnit rulonyň arasynda yza we yza süýşürilse, ammetriň iňňesi öwrüler, induksiýa toguň rulon zynjyrynyň bardygyny görkezýär, bu ulgamyň (rulon + magnit) elektrik generatoryna, elektromotiw naprýa .eniýesine meňzeýändigini görkezýär. naprýa .eniýe bilen işleýän elektrik hereketlendirijileri diýilýär.

Continue reading…