nagsasalita

Speech pathology sticker ng speech pathology SLP – Filipino

Sticker ng tunog ng speech pathology ng SLP

Ang bawat tao’y nagsasalita tungkol sa digmaan sa UKRAINE, naniniwala na natagpuan nila ang tamang paraan ng pagsasalita. Ang wika ng pananalita na dapat nating taglayin araw-araw ay hindi ko akalaing ang LATEST NEWS! Ang sarap makinig ng musika hanggang sa sumakit ang puso mo, hanggang sa lumabas ang lahat ng tunog at sumabay ka na. Maaaring dalhin ka ng isang cool na musikero sa ibang lugar sa isang masayang festival na may Nordic 2-tone na boses ng gitara. Ito ay isang banda mula sa Jamaica, ngunit hindi ko masyadong matandaan ang mga simbolo. It was a techno or retro dance sa party, but rocksteady was a love DJ, yan ang tawag sa kanya ng 2-tone guitarist na may Nordic soul.