İyimser

Duygu Çarkı Mıknatıs – Türkçe

Wheel Of Emotions Magnet

Elektromanyetik indüksiyon olgusu. Faraday yasası – Türkçe

Elektromanyetik indüksiyon fenomeni Michael Faraday ve Joseph Henry tarafından keşfedildi, elektromanyetik indüksiyon fenomenini vurgulayan ilk deneyin sonuçları 1931’de Faraday tarafından yayınlandı. Elektromanyetik indüksiyon olgusu, zamanla değişen bir manyetik akı ile geçen bir devrede indüklenen bir elektromotor voltajın ve indüklenen bir akımın görünümünden oluşur. Bu fenomeni gösteren basit bir deney Şekil 1’de gösterilmiştir. Terminallerinde kapalı bir devre oluşturan bir miliammetre bağladığımız bir bobinimiz var. Bu devrenin yakınına bir mıknatıs getiriyoruz. Mıknatıs duruyorsa, ampermetre herhangi bir akım göstermez. Mıknatıs, bobin dönüşleri arasında ileri geri hareket ettirilirse, ampermetrenin iğnesi sapar ve bobin devresinde indüklenmiş akım adı verilen bir akımın varlığını gösterir ve bu sistemin (bobin + mıknatıs) bir elektrik jeneratörü gibi davrandığını gösterir, elektromotor voltajı voltaj kaynaklı elektrik motorları olarak adlandırılır.

Continue reading…