budući slp

SLP – zvuková nálepka SLOVENSKEJ logopédie

Zvuková nálepka SLP logopédia
Všetci hovoria o vojne na UKRAJINE a veria, že našli správny spôsob, ako hovoriť. Myslím si, že rečový jazyk, ktorý musíme mať každý deň, nie je NAJNOVŠIA NOVINKA! Je v pohode počúvať nejakú hudbu, až ťa srdce bolí, kým sa neozvú všetky zvuky a ideš na vlnu. Skvelý hudobník vás môže vziať inam na zábavný festival so severským 2-tónovým gitarovým hlasom. Bola to kapela z Jamajky, ale tie symboly si veľmi nepamätám. Na párty to bol techno alebo retro tanec, ale rocksteady bol love DJ, tak ho nazval 2-tónový gitarista so severskou dušou.

SLP naljepnica s govornom patologijom Soundwave – Hrvatska

SLP zvučna naljepnica za govornu patologiju

Svi pričaju o ratu u UKRAJINI, vjerujući da su našli pravi način da govore. Jezik govora koji moramo imati svaki dan mislim da nije NAJNOVIJA VIJEST! Cool je slušati glazbu dok te srce ne zaboli, dok svi zvuci ne izađu i ne kreneš na val. Cool glazbenik može vas odvesti negdje drugdje na zabavni festival uz nordijski dvotonski gitarski glas. Bio je to bend s Jamajke, ali ne sjećam se dobro simbola. Bio je to techno ili retro ples na zabavi, ali rocksteady je bio ljubavni DJ, tako ga je nazvao 2-tonski gitarist nordijske duše.

SLP – Zvučna naljepnica bosanskog govora

SLP zvučna naljepnica za govornu patologiju

Svi pričaju o ratu u UKRAJINI, vjerujući da su našli pravi način da govore. Jezik govora koji moramo imati svaki dan mislim da nije NAJNOVIJE VIJESTI! Kul je slušati muziku dok te srce ne zaboli, dok se svi zvuci ne izađu i ne kreneš na talas. Sjajan muzičar može vas odvesti negdje drugdje na zabavni festival uz nordijski 2-ton gitare. Bio je to bend sa Jamajke, ali ne sjećam se dobro simbola. Bio je to tehno ili retro ples na zabavi, ali rocksteady je bio ljubavni DJ, tako ga je nazvao dvotonski gitarista sa nordijskom dušom.