สงบสุข

วงล้อแห่งอารมณ์แม่เหล็ก – ไทย

Wheel Of Emotions Magnet

ปรากฏการณ์ของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ – ไทย

ปรากฏการณ์ของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าถูกค้นพบโดย Michael Faraday และ Joseph Henry ผลการทดลองครั้งแรกที่เน้นปรากฏการณ์ของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าได้รับการตีพิมพ์ในปี 1931 โดย Faraday ปรากฏการณ์ของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยการปรากฏตัวของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำไฟฟ้าและกระแสเหนี่ยวนำในวงจรที่ข้ามโดยฟลักซ์แม่เหล็กที่แปรผันตามเวลา การทดลองง่ายๆ ที่แสดงตัวอย่างปรากฏการณ์แสดงไว้ในรูปที่ 1 เรามีขดลวดที่ขั้วซึ่งเราเชื่อมต่อมิลลิแอมป์มิเตอร์เป็นวงจรปิด เรานำแม่เหล็กมาอยู่ใกล้วงจรนี้ หากแม่เหล็กหยุดนิ่ง แอมมิเตอร์จะไม่ระบุกระแสใดๆ ถ้าแม่เหล็กเคลื่อนที่ไปมาระหว่างขดลวดจะหมุนเข็มของแอมมิเตอร์เบี่ยงเบน แสดงว่ามีอยู่ในวงจรคอยล์ของกระแสที่เรียกว่า กระแสเหนี่ยวนำ ซึ่งบ่งชี้ว่าระบบนี้ (ขดลวด + แม่เหล็ก) มีลักษณะเหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ปรากฏเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้า

Continue reading…