Swedish – Svenska

Idag pratar vi om förändring, innovation och adoption.

color tv came out in Italy in 1970s

När färg-tv:n kom ut i Italien på 1970-talet återkallade de lokala myndigheterna de flesta TV-apparater och hävdade att de inte gjorde tillräckligt med tester och att de kunde vara skadliga för tittarna. Kanske hade de rätt, kanske inte. Poängen är att det var en störande teknik som regeringen försökte reglera eftersom de inte förstod det.

Ett annat exempel är internet.

Continue reading…

Hjul av känslor magnet – Svenska

Wheel Of Emotions Magnet

Fenomenet elektromagnetisk induktion. Faradays lag – svensk

Fenomenet elektromagnetisk induktion upptäcktes av Michael Faraday och Joseph Henry, resultaten av det första experimentet som lyfter fram fenomenet elektromagnetisk induktion publicerades 1931 av Faraday. Fenomenet med elektromagnetisk induktion består i uppkomsten av en inducerad elektromotorisk spänning och en inducerad ström i en krets som korsas av ett tidsvarierande magnetiskt flöde. Ett enkelt experiment som illustrerar fenomenet visas i figur 1. Vi har en spole vid vars terminaler vi ansluter en milliammeter som bildar en sluten krets. Vi tar med en magnet i närheten av denna krets. Om magneten är i vila indikerar amperemetern någon ström. Om magneten flyttas fram och tillbaka mellan spolvarven avviker amperemeterns nål vilket indikerar närvaron i spolkretsen av en ström som kallas inducerad ström vilket indikerar att detta system (spole + magnet) beter sig som en elektrisk generator, den elektromotoriska spänningen framstår som spänningsinducerade elmotorer.

Continue reading…

Logopedisklistermärke av logopedi SLP – Svenska

SLP logotyp ljud klistermärke
Alla pratar om kriget i UKRAINA och tror att de har hittat rätt sätt att tala. Talspråket som vi måste ha varje dag tror jag inte är de SENASTE NYHETERNA! Det är häftigt att lyssna på lite musik tills du får ont i hjärtat, tills alla ljud kommer ut och du går på vågen. En cool musiker kan ta dig någon annanstans till en rolig festival med en nordisk 2-tons gitarrröst. Det var ett band från Jamaica, men jag minns inte symbolerna så väl. Det var en techno- eller retrodans på festen, men rocksteady var en kärleks-DJ, det var vad den 2-toniga gitarristen med nordisk själ kallade honom.