SLOVAK – SLOVENČINA

Dnes hovoríme o zmene, inováciách a osvojení.

color tv came out in Italy in 1970s

Keď sa v 70-tych rokoch objavil farebný televízor v Taliansku, miestne úrady zrušili väčšinu televízorov s tvrdením, že nevykonali dostatočné testovanie a že by mohli byť pre divákov škodlivé. Možno mali pravdu, možno nie. Ide o to, že to bola rušivá technológia, ktorú sa vláda snažila regulovať, pretože jej nerozumela.

Ďalším príkladom je internet.

Continue reading…

Magnet Koleso emócií – slovenský

Wheel Of Emotions Magnet

Fenomén elektromagnetickej indukcie. Faradayov zákon – slovenský

Fenomén elektromagnetickej indukcie objavili Michael Faraday a Joseph Henry, výsledky prvého experimentu vyzdvihujúceho fenomén elektromagnetickej indukcie publikoval v roku 1931 Faraday. Fenomén elektromagnetickej indukcie spočíva v objavení sa indukovaného elektromotorického napätia a indukovaného prúdu v obvode, ktorý prechádza časovo premenným magnetickým tokom. Jednoduchý pokus znázorňujúci jav je na obrázku 1. Máme cievku, na ktorej vývody pripojíme miliampérmeter tvoriaci uzavretý obvod. Do blízkosti tohto obvodu privádzame magnet. Ak je magnet v pokoji, ampérmeter neukazuje žiadny prúd. Ak sa magnet pohybuje tam a späť medzi otáčaním cievky, ručička ampérmetra sa odchyľuje, čo naznačuje prítomnosť prúdu nazývaného indukovaný prúd v obvode cievky, čo naznačuje, že tento systém (cievka + magnet) sa správa ako elektrický generátor, elektromotorické napätie objavujú sa nazývané napäťovo indukované elektromotory.

Continue reading…

SLP – zvuková nálepka SLOVENSKEJ logopédie

Zvuková nálepka SLP logopédia
Všetci hovoria o vojne na UKRAJINE a veria, že našli správny spôsob, ako hovoriť. Myslím si, že rečový jazyk, ktorý musíme mať každý deň, nie je NAJNOVŠIA NOVINKA! Je v pohode počúvať nejakú hudbu, až ťa srdce bolí, kým sa neozvú všetky zvuky a ideš na vlnu. Skvelý hudobník vás môže vziať inam na zábavný festival so severským 2-tónovým gitarovým hlasom. Bola to kapela z Jamajky, ale tie symboly si veľmi nepamätám. Na párty to bol techno alebo retro tanec, ale rocksteady bol love DJ, tak ho nazval 2-tónový gitarista so severskou dušou.