Norwegian – Norsk

I dag snakker vi om endring, innovasjon og adopsjon.

color tv came out in Italy in 1970s

Da farge-TV-en kom ut i Italia på 1970-tallet, tilbakekalte de lokale myndighetene de fleste TV-er og hevdet at de ikke gjorde nok testing og at de kunne være skadelige for seerne. Kanskje de hadde rett, kanskje ikke. Poenget er at det var en forstyrrende teknologi som myndighetene prøvde å regulere fordi de ikke forsto det.

Et annet eksempel er internett.

Continue reading…

Følelseshjul magnet – Norsk

Wheel Of Emotions Magnet

Fenomenet elektromagnetisk induksjon. Faradays lov – norsk

Fenomenet elektromagnetisk induksjon ble oppdaget av Michael Faraday og Joseph Henry, resultatene av det første eksperimentet som fremhever fenomenet elektromagnetisk induksjon ble publisert i 1931 av Faraday. Fenomenet elektromagnetisk induksjon består i utseendet av en indusert elektromotorisk spenning og en indusert strøm i en krets krysset av en tidsvarierende magnetisk fluks. Et enkelt eksperiment som illustrerer fenomenet er vist i figur 1. Vi har en spole ved terminalene som vi kobler til en milliammeter som danner en lukket krets. Vi tar med en magnet i nærheten av denne kretsen. Hvis magneten er i ro, indikerer ikke amperemeteret noen strøm. Hvis magneten flyttes frem og tilbake mellom spolen svinger nålen på amperemeteret, noe som indikerer tilstedeværelsen i spolen kretsen av en strøm kalt indusert strøm som indikerer at dette systemet (spole + magnet) oppfører seg som en elektrisk generator, den elektromotoriske spenningen vises kalt spenningsinduserte elektriske motorer.

Continue reading…

Logopedis klistremerke av logopedologi SLP – Norsk

SLP talepatologi lydklistremerke

Alle snakker om krigen i UKRAINA, og tror at de har funnet den rette måten å snakke på. Talespråket som vi må ha hver dag tror jeg ikke er SISTE NYHET! Det er kult å høre på litt musikk til du får vondt i hjertet, til alle lydene kommer ut og du går på bølgen. En kul musiker kan ta deg med andre steder til en morsom festival med en nordisk 2-tone gitarstemme. Det var et band fra Jamaica, men jeg husker ikke symbolene så godt. Det var en techno- eller retrodans på festen, men rocksteady var en kjærlighets-DJ, det var det 2-tonegitaristen med nordisk sjel kalte ham.