Konkan – कोंकण

बेरूत शारांत एक जोडी स्फोट जालो

lebanon, beirut, lebanese, arabic, arab, egypt, vintage, dubai, jordan, middle east, retro, syria, uae, typography, qatar, iraq, habibi, middle eastern, fairouz, music, kuwait, saudi arabia, emirates, nostalgia, calligraphy, language, quotes, morocco, beyrouth, cedar, explosion, anime, my hero academia, manga, bakugou, bakugo, boku no hero academia, kacchan, deku, bnha, mha, japan, all might, megumin, fire, red, retro, konosuba, city, katsuki bakugou, apocalypse, katsuki, boom, cute, izuku, midoriya, funny, lord explosion murder, akira, hero

4 ऑगस्ट 2020 दिसा लेबनानांतल्या बेरूत बंदरांत अनिश्चीतपणान सांठोवन दवरिल्ल्या सुमार 2750 मेट्रीक टन अमोनियम नायट्रेटाच्या कॅशांत प्रज्वलन जावन एक व्हड उच्च क्रम स्फोट सुरू जालो आनी तातूंतल्यान पुर्विल्ल्या शाराचे व्हडले भाग नश्ट जाले.

𝐁𝐞𝐢𝐫U𝐭 2020

Continue reading…

आयज आमी बदल, नवनिर्माण आनी आपणावपा विशीं उलयतात.

color tv came out in Italy in 1970s

१९७० च्या दशकांत इटलींत रंगीत टीव्ही आयलो तेन्ना थळाव्या अधिकाऱ्यांनी चडशे टीव्ही रद्द केले आनी तांणी फावो ती चांचणी करूंक ना आनी ते पळोवप्यांक हानीकारक थारूंक शकतात असो दावो केलो. घडये ते बरोबर आशिल्ले, घडये ना. मुद्दो म्हळ्यार तें एक विघटनकारी तंत्रगिन्यान आशिल्लें जें सरकारान तांकां समजना म्हणून नियंत्रण करपाचो यत्न केलो.

आनीक एक उदाहरण म्हळ्यार इंटरनॅट.

Continue reading…

भावनांचो चक्र चुंबक “कोंकण.”

Wheel Of Emotions Magnet

विद्युत् चुंबकीय प्रेरणा ही घडणूक. फराडेचो कायदो – कोंकण

विद्युत् चुंबकीय प्रेरणेची घडणूक मायकल फॅराडे आनी जोसेफ हेन्री हांणी सोदून काडली, विद्युत् चुंबकीय प्रेरणेची घडणूक उजवाडाक हाडपी पयल्या प्रयोगाचे परिणाम फॅराडे हाणें १९३१ त उजवाडाक हाडल्यात. विद्युत् चुंबकीय प्रेरणेची घडणूक म्हळ्यार काळ बदलपी चुंबकीय प्रवाहान पार केल्ल्या मंडळांत प्रेरीत विद्युत् चालन विद्युत्दाब आनी प्रेरीत प्रवाह दिसप. ही घडणूक दाखोवपी एक सादो प्रयोग आकृती 1 त दाखयला.आमचे टर्मिनलांचेर एक कुंडली आसा, ताच्या टर्मिनलांचेर आमी एक मिलीअँमीटर जोडून बंद विद्युत् मंडळ तयार करतात. ह्या परिपथाच्या लागसार आमी एक चुंबक हाडटात. चुंबक विश्रांती घेतल्यार अँमिटर कसलोच प्रवाह दाखयना. चुंबक कुंडली घुंवडावप हांचेमदीं फाटीं फुडें व्हरल्यार अँम्मीटराची सुई विचलीत जाता जी कुंडली मंडळांत प्रेरीत प्रवाह नांवाचो प्रवाह आशिल्ल्याचें दाखयता जें ही पद्दत (कुंडली + चुंबक) विद्युत् जनरेटराभशेन वागता अशें दाखयता, विद्युत्गती विद्युत्दाब विद्युत्दाब प्रेरीत विद्युत् मोटार अशें म्हण्टात अशें दिसपी.

Continue reading…