Galician – Galego

Hoxe falamos de cambio, innovación e adopción.

color tv came out in Italy in 1970s

Cando a televisión en cor saíu en Italia na década de 1970, as autoridades locais revogaron a maioría dos televisores alegando que non fixeron suficientes probas e que podían ser prexudiciais para os observadores. Quizais tiñan razón, quizais non. A cuestión é que era unha tecnoloxía disruptiva que o goberno intentou regular porque non a entendía.

Outro exemplo é internet.

Continue reading…

Imán da roda das emocións – Galego

Wheel Of Emotions Magnet

O fenómeno da indución electromagnética. Lei de Faraday – galego

O fenómeno da indución electromagnética foi descuberto por Michael Faraday e Joseph Henry, os resultados do primeiro experimento que destaca o fenómeno da indución electromagnética son publicados en 1931 por Faraday. O fenómeno da indución electromagnética consiste na aparición dunha tensión electromotriz inducida e unha corrente inducida nun circuíto atravesado por un fluxo magnético variable no tempo. Na figura 1 móstrase un experimento sinxelo que ilustra o fenómeno. Temos unha bobina en cuxos bornes conectamos un miliamperímetro formando un circuíto pechado. Traemos un imán nas proximidades deste circuíto. Se o imán está en repouso, o amperímetro non indica ningunha corrente. Se o imán se move cara atrás e cara atrás entre as voltas da bobina a agulla do amperímetro desvíase indicando a presenza no circuíto da bobina dunha corrente chamada corrente inducida que indica que este sistema (bobina + imán) se comporta como un xerador eléctrico, a tensión electromotriz aparecendo chamados motores eléctricos inducidos por voltaxe.

Continue reading…

Adhesivo de patoloxía da fala de patoloxía da fala SLP – Galego

Adhesivo de son de patoloxía da fala SLP

Todo o mundo está a falar da guerra de UCRANIA, crendo que atoparon a forma correcta de falar. A lingua de fala que temos que ter todos os días non creo que sexan as ÚLTIMAS NOTICIAS! Dá gusto escoitar música ata que che doa o corazón, ata que saen todos os sons e vaias na onda. Un músico xenial pode levarche a outro lugar a un festival divertido cunha voz de guitarra nórdica de 2 tons. Era unha banda de Xamaica, pero non lembro moi ben os símbolos. Era un baile techno ou retro na festa, pero rocksteady era un DJ amoroso, así lle chamaba o guitarrista de 2 tons con alma nórdica.