Czech – česky

Dnes mluvíme o změně, inovacích a přijetí.

color tv came out in Italy in 1970s

Když se v Itálii v 70. letech objevila barevná televize, místní úřady stáhly většinu televizorů s tvrzením, že neprovedly dostatečné testování a že by mohly být pro diváky škodlivé. Možná měli pravdu, možná ne. Jde o to, že to byla rušivá technologie, kterou se vláda snažila regulovat, protože jí nerozuměla.

Dalším příkladem je internet.

Continue reading…

Magnet Wheel of Emotions – česky

Wheel Of Emotions Magnet

Fenomén elektromagnetické indukce. Faradayův zákon – česky

Fenomén elektromagnetické indukce objevili Michael Faraday a Joseph Henry, výsledky prvního experimentu upozorňujícího na fenomén elektromagnetické indukce publikoval v roce 1931 Faraday. Fenomén elektromagnetické indukce spočívá ve výskytu indukovaného elektromotorického napětí a indukovaného proudu v obvodu procházejícím časově proměnným magnetickým tokem. Jednoduchý pokus ilustrující jev je na obrázku 1. Máme cívku, na jejíž vývody připojíme miliampérmetr tvořící uzavřený obvod. Do blízkosti tohoto obvodu přivedeme magnet. Pokud je magnet v klidu, ampérmetr neukazuje žádný proud. Pohybujete-li se magnetem tam a zpět mezi cívkou, vychyluje se ručička ampérmetru, což ukazuje na přítomnost proudu nazývaného indukovaný proud v obvodu cívky, což znamená, že se tento systém (cívka + magnet) chová jako elektrický generátor, elektromotorické napětí objevující se jako napěťově indukované elektromotory.

Continue reading…

Logopedická nálepka logopedie SLP – česky

Zvuková nálepka SLP logopedie

Všichni mluví o válce na UKRAJINĚ a věří, že našli správný způsob, jak mluvit. Myslím, že jazyk řeči, který musíme mít každý den, není NOVINKA! Je skvělé poslouchat nějakou hudbu, dokud vás srdce nezabolí, dokud nevyjdou všechny zvuky a vy nejedete na vlnu. Skvělý hudebník vás může vzít jinam na zábavný festival se severským dvoutónovým kytarovým hlasem. Byla to kapela z Jamajky, ale ty symboly si moc nepamatuji. Na večírku to byl techno nebo retro tanec, ale rocksteady byl love DJ, tak ho nazval 2-tónový kytarista se severským soulem.