Azerbaijan -Azərbaycan

Bu gün biz dəyişiklik, innovasiya və qəbuldan danışırıq.

color tv came out in Italy in 1970s

1970-ci illərdə İtaliyada rəngli televizor çıxanda yerli hakimiyyət orqanları kifayət qədər sınaq keçirmədiklərini və izləyicilər üçün zərərli ola biləcəyini iddia edərək əksər televizorları ləğv etdilər. Bəlkə haqlı idilər, bəlkə də yox. Məsələ ondadır ki, hökumət bunu başa düşmədikləri üçün tənzimləməyə çalışdığı pozucu texnologiya idi.

Başqa bir misal internetdir.

Continue reading…

Duyğuların Maqnit Təkəri – Azərbaycan

Wheel Of Emotions Magnet

Elektromaqnit induksiya hadisəsi. Faradeyin qanunu – Azərbaycan

Elektromaqnit induksiya fenomeni Maykl Faraday və Cozef Henri tərəfindən kəşf edildi, elektromaqnit induksiya fenomenini vurğulayan ilk təcrübənin nəticələri Faraday tərəfindən 1931-ci ildə nəşr olundu. Elektromaqnit induksiyası fenomeni zamanla dəyişən maqnit axını ilə kəsişən dövrədə induksiya edilmiş elektromotor gərginliyinin və induksiyalı cərəyanın görünməsindən ibarətdir. Bu fenomeni təsvir edən sadə təcrübə Şəkil 1-də göstərilmişdir. Bizdə terminallarda qapalı dövrə təşkil edən milliampermetri birləşdirdiyimiz bir bobin var. Bu dövrənin yaxınlığında bir maqnit gətiririk. Əgər maqnit istirahətdədirsə, ampermetr heç bir cərəyan göstərmir. Əgər maqnit bobin sarğıları arasında irəli və geri hərəkət edərsə, ampermetr iynəsi sapır və bu sistemin (bobin + maqnit) elektrik generatoru kimi davrandığını göstərən induksiya cərəyanı adlanan cərəyanın bobin dövrəsində olduğunu göstərir, elektromotor gərginliyi görünür. gərginlikli elektrik mühərrikləri adlanır.

Continue reading…