Dhohinsi lama magaalaa Beerut rukute

lebanon, beirut, lebanese, arabic, arab, egypt, vintage, dubai, jordan, middle east, retro, syria, uae, typography, qatar, iraq, habibi, middle eastern, fairouz, music, kuwait, saudi arabia, emirates, nostalgia, calligraphy, language, quotes, morocco, beyrouth, cedar, explosion, anime, my hero academia, manga, bakugou, bakugo, boku no hero academia, kacchan, deku, bnha, mha, japan, all might, megumin, fire, red, retro, konosuba, city, katsuki bakugou, apocalypse, katsuki, boom, cute, izuku, midoriya, funny, lord explosion murder, akira, hero

Hagayya 4, 2020, kaachoon amooniyeemii naayitreetii tilmaamaan meetiriik toonii 2750 ta’u buufata doonii Beerut, Libaanos keessatti haala hin eegamneen kuufame qabsiisee dho’iinsa guddaa tartiiba olaanaa qabu kan kutaalee magaalaa durii gurguddoo barbadeesse kaase.

𝐁𝐞𝐢𝐫U𝐭 2020

Dhohinsi lama, inni lammaffaan isa jalqabaa caalaa baayyee guddaa ta’e, Kibxata galgala ganama magaalaa Beerut rukutee yoo xiqqaate namoota 154 ajjeesee, 5,000 ol madeessee, miidhaa bal’aa geessiseera. Namoonni 1000 ol ta’an hospitaala kan seenan yoo ta’u, Jimaata darbe ammoo 120 ammallee haala yaaddessaa keessa akka jiran ministirri fayyaa Libaanos obbo Hamad Hassan himaniiru.

Dhohinsi inni lammaffaan buufata doonii magaalattii irraa ol ka’ee ol ka’ee, dalga rifachiisaa fi kiiloo meetira hedduudhaaf geejjibaa caccabsu uume. Hojiin sakatta’iinsaa guddaan gaggeeffamus, magaalattii magaalaa guddoo Libaanos qarqara baha Meditiraaniyaaniitti argamtu keessatti ammallee namoonni kudhanootaan lakkaa’aman achi buuteen isaanii dhabameera jedhamee amanama.

Angawoonni waan ta’e yeroo walitti qabanii ilaalan, kunoo waan beeknuu fi hin beekne ilaalla.

Dhohinsa kana maaltu fide?
Sababni sirrii ta’e ammallee hin beekamne, garuu ibiddi naannoo sa’aatii 6 p.m. Dhohinsi lama kan mudate yoo ta’u, inni xiqqaan tokko sekondii muraasa booda dhohinsi guddaan magaalattii keessaa kutaalee barbadeesseen itti aanee dhufe.