बेरूत शारांत एक जोडी स्फोट जालो

lebanon, beirut, lebanese, arabic, arab, egypt, vintage, dubai, jordan, middle east, retro, syria, uae, typography, qatar, iraq, habibi, middle eastern, fairouz, music, kuwait, saudi arabia, emirates, nostalgia, calligraphy, language, quotes, morocco, beyrouth, cedar, explosion, anime, my hero academia, manga, bakugou, bakugo, boku no hero academia, kacchan, deku, bnha, mha, japan, all might, megumin, fire, red, retro, konosuba, city, katsuki bakugou, apocalypse, katsuki, boom, cute, izuku, midoriya, funny, lord explosion murder, akira, hero

4 ऑगस्ट 2020 दिसा लेबनानांतल्या बेरूत बंदरांत अनिश्चीतपणान सांठोवन दवरिल्ल्या सुमार 2750 मेट्रीक टन अमोनियम नायट्रेटाच्या कॅशांत प्रज्वलन जावन एक व्हड उच्च क्रम स्फोट सुरू जालो आनी तातूंतल्यान पुर्विल्ल्या शाराचे व्हडले भाग नश्ट जाले.

𝐁𝐞𝐢𝐫U𝐭 2020

मंगळारा सांजवेळार बेरूत शारांत पयल्या परस खूब व्हडली एक जोडी स्फोट जावन उण्यांत उणे 154 जाणांक मरण आयलें, 5 हजारां परस चड जखमी जाले आनी व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. एक हजारां परस चड लोक हॉस्पिटलांत दाखल जाल्यात, आनी शुक्रारा 120 जाणांची स्थिती अजूनय गंभीर आसा अशें लेबनानाचे भलायकी मंत्री हमद हसन हांणी सांगलें.

दुसर् या स्फोटाक लागून शाराच्या बंदरा वयल्यान उंचायेचेर एक लहरदार, तांबड्या रंगाचो धुंवरो धाडलो आनी एक धक्को दिवपी ल्हार निर्माण जावन कंवची मैलां मेरेन फोडून उडयली. भूंयमध्य दर्याच्या उदेंत दर्यादेगेर आशिल्ल्या लेबाननाची राजधानी ह्या शारांत व्हड प्रमाणांत सोद कारवाय जाली तरी अजूनय डझनभर लोक बेपत्ता आसात अशें मानतात.

जें घडलें तें अधिकार् यांनी एकठांय करताना आमकां कितें खबर आसा आनी कितें खबर ना हाचेर हांगा एक नदर मारल्या.

स्फोट कित्याक जाले?
ताचें खरें कारण अजून थारावंक ना, पूण सुमार 6 वरांचेर बंदराच्या एका वखारांत उजो लागलो. दोन स्फोट जाले, एक ल्हान स्फोट जालो आनी ताचे उपरांत सेकंदां उपरांत व्हड स्फोट जावन शाराचे कांय वाठार नश्ट जाले.