ބެއިރޫތު ސިޓީއަށް ޖޯޑު ގޮވުންތަކެއް ހިނގައިފި އެވެ

lebanon, beirut, lebanese, arabic, arab, egypt, vintage, dubai, jordan, middle east, retro, syria, uae, typography, qatar, iraq, habibi, middle eastern, fairouz, music, kuwait, saudi arabia, emirates, nostalgia, calligraphy, language, quotes, morocco, beyrouth, cedar, explosion, anime, my hero academia, manga, bakugou, bakugo, boku no hero academia, kacchan, deku, bnha, mha, japan, all might, megumin, fire, red, retro, konosuba, city, katsuki bakugou, apocalypse, katsuki, boom, cute, izuku, midoriya, funny, lord explosion murder, akira, hero

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ލުބުނާނުގެ ބެއިރޫތު ބަނދަރުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގާތްގަނޑަކަށް 2750 މެޓްރިކް ޓަނުގެ އެމޯނިއަމް ނައިޓްރޭޓްގެ ކެޝެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ގަދީމީ ސިޓީގެ ބޮޑެތި ބައިތައް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ބޮޑު ހައި އޯޑަރ ގޮވުމެއް ހިނގިއެވެ.

𝐁𝐞𝐢𝐫U𝐭 2020

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ބެއިރޫތު ސިޓީއަށް ހިނގި ގޮވުންތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ދެވަނަ ޖޯޑެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން 154 މީހުން މަރުވެ 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެ ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެ އެވެ. 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާއިރު، ހުކުރު ދުވަހުވެސް 120 މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ލުބުނާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ހަމާދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދެވަނަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ބަނދަރުގެ މައްޗަށް އުސްކޮށް ރަތްކުލައިގެ ޕްލޫމެއް ފޮނުވައި، ޝޮކް ވޭވް އެއް އުފެދި، މޭލުތަކެއް ވަންދެން ބިއްލޫރި ފުނޑުފުނޑުކޮށްލި އެވެ. ބޮޑު ސާޗް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑުގެ އިރުމަތީ އައްސޭރީގައި އޮންނަ ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް އެ ސިޓީން އަދިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިނގި ކަންތައްތައް އެއްކޮށްލާއިރު، މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަންކަމާއި ނުދަންނަ ކަންކަމަށް ބަލާލާނަމެވެ.

ގޮވުންތައް ހިނގީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ހެއްޔެވެ؟
ސީދާ ސަބަބެއް އަދި ނޭނގުނު ނަމަވެސް ހަވީރު 6 ޖަހާކަންހާއިރު ބަނދަރުގެ ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވި އެވެ. ދެ ގޮވުމެއް ހިނގިއިރު، ކުޑަ ގޮވުމަކަށް ފަހު ސިކުންތުކޮޅެއް ފަހުން ބޮޑު ގޮވުމަކުން މާލޭގެ ބައެއް ތަންތަން ހަލާކުކޮށްލި އެވެ.