Lehono re bolela ka phetogo, boitlhamelo le go amogela.

color tv came out in Italy in 1970s

Ge tv ya mebala e tšwelela kua Italy ka bo-1970, balaodi ba lefelong leo ba ile ba phumola bontši bja di-TV ba bolela gore ga se ba dira diteko tše di lekanego le gore di ka ba kotsi go babogedi. Mohlomongwe ba be ba nepile, mohlomongwe ga se. Taba ke gore e be e le theknolotši yeo e šitišago yeo mmušo o ilego wa leka go e laola ka ge ba be ba sa e kwešiše.

Mohlala o mongwe ke inthanete.

First considered a “passing fad” , ka nako eo massively amoheloa ke mong le e mong le smartphone kapa laptop ka lentsoe lohle.

Ke gopola Bill Gates poledišanong go David Letterman Show a kwerwa ka gobane o be a hlaloša gore inthanete ke eng le gore e tla fetoša lefase bjang.

Bill: “[Internet] e fetoga lefelo leo batho ba ka phatlalatšago tshedimošo […], ba romela di-imeile tša elektroniki…”

Mohlahlobi: “dikgweding tše mmalwa tše di fetilego go bile le tsebišo e kgolo ya go phuhlama ya gore inthaneteng […] ba be ba tla gaša papadi ya baseball […] gomme ke ile ka fo ipotša gore “na radio e letša tšhipi?” “…..

Bill: “O ka e theetša neng le neng ge o nyaka”

Mohlahlobi: “Na ditheipi tša go rekhota di letša tšhipi?”

… le go ya pele. Ka potego e be e le bohloko go bogela, eupša Bill o be a sega. E sego le yena, eupša go yena.

Le a tseba gore ke ya kae ka se, eupša ke nyaka go se dira gore se be molaleng bjalo ka kristale.

Ke dumela ka boikokobetšo gore nako le nako ge go e-na le dilo tše dikgolo tše difsa tšeo di akaretšwago, batho ba a tšhoga.

Batho ba tla leka go lwela maemo a bjale ka gobane “phetogo” e tšhoša batho. Go fetola mešomo, go fetoša magae, go fetoša balekane (lol) ke maikutlo a go tšhoša ka gobane re rulagantšwe go nyaka tšhireletšo le go dula lefelong la rena la boiketlo.

Ge bagologolo ba rena ba hweditše legaga le lebotse, leo le nago le methopo ye mentši ya dijo, ba be ba sa hloke go “tšwela lefelong la bona la boiketlo” gomme ba lwe le ditau tše dingwe go kgonthišetša dijo tša bona tše di latelago.

Phetogo e a tšhoša gomme theknolotši ye e thata go e kwešiša. Batho ba bangwe ba leka go e kwešiša, but it’s honestly hard as hell. Ke na le mengwaga ye mentši ke le sebakeng se gomme ke sa ithuta dilo tše mpsha everyday.

New tumellano mekgwa ya tshebetso, mefuta e fapaneng ya blockchain, validators, delegators, meepong, o na le sekhahla, di hlohleletsago, oracles, joalo-joalo jj Ge o ithuta go feta moo o nyakago go ithuta le go feta moo o lemogago there’s more to learn.

Se ke go bolela gore bontši bja batho ba tla no e brusha ka gore ga ba nyake go šomiša maatla a bjoko go e kwešiša.

E re ke hwetše se ka go otlologa: go lokile ka mo go feletšego go se nyake go se ithuta. I don’t know gore di email di šoma bjang and yet ke di šomiša everyday.

Ga ke tsebe gore inthanete e šoma bjang gabotse gomme le ge go le bjalo, gape, ke e šomiša letšatši le letšatši.

Go swana le megala, melaetša ya go ngwalwa, di-TV, bjalobjalo.

Seo se boletšwe, go tšea nako go tlwaela theknolotši ye mpsha gomme that’s why batho ba freaking out.

Bontši bja batho ba tla no e brusha ka gore ga ba rate seo ba sa se kwešišego, go fihlela ba lemoga gore ba ka thoma go šomiša theknolotši ntle le go tseba e le ka kgonthe gore ke eng seo se lego ka morago ga yona.

Ke dumela gore re sa le ka pela. As of today it’s pretty hard for the average user to setup a wallet, ngola fatše polelwana ya peo, kopanela ka decentralized diprothokhole tsa ditjhelete, $ AAVE , Uniswap, Pancakeswap, Curve, ebe ho fumana mofani wa tokelo ya staking, ebe o romela matšoao pakeng tsa dipache joalo-joalo.

Bjalo ka ge go le bjalo bjale it’s not set to appeal to billions of people, gomme se ke selo se sebotse. It’s a good thing because ge dikhamphani di thomile go tsepamiša kgopolo go customer centricity le maitemogelo, yo mongwe le yo mongwe o tla nyaka go ba karolo ya yona.

Dikhamphani tše mpsha di tla belegwa ka blockchain, ditirelo tše mpsha di tla fiwa. Web3 e mabapi le go fetoša maatla go tšwa go dikoporasi tše kgolo go ya go badiriši gomme it’s happening right in front of our eyes.

$ BTC le $ ETH ga se dipeeletšo tša ngwaga o tee. Dithekinolotši tše di tla fetoša lefase bjalo ka ge re le tseba gomme di tla hwetša kganetšo go tšwa go bona batho bao ba holegago kudu go tšwa lefaseng leo le theilwego godimo ga fiat ya infleišene.

Ke ikemišeditše go gweba le go beeletša ka go crypto yeo go boletšwego ka yona pejana nywageng e lesome e tlago gomme mohlomongwe gaešita le go feta moo.

Ka tše ka moka di bolelwa, ga se crypto e nngwe le e nngwe yeo e swanago, go fo swana le ge e se setoko se sengwe le se sengwe seo se swanago.

Go bapetša BTC go TurtleCoin go swana le go bapetša $ TSLA (Tesla Motors, Inc.) (Tesla Motors, Inc.) go Theranos. Gomme go na le lebaka leo ka lona Theranos a se nago ticker.

Bitcoin cryptocurrency – Bitcoin BTC Sticker

Bitcoin cryptocurrency - Bitcoin BTC Sticker Sticker
Bitcoin cryptocurrency – Bitcoin BTC Sticker
Loketseng 3-Lera, Ntate Hut, Deske Mat, Bana Mask, Magnet, Baseball Cap, Mouse Pad, Dog Mat, Pet Bandana, Pet Kobo, Katse Mat, Mafolofolo T-Shirt, Baseball 3⁄4 Sleeve T-Shirt, Classic T-Shirt , Sekipa sa Graphic, Hoodie e bobebe, Sweatshirt e bobebe, Sekipa sa matsoho a malelele, Sekipa se selelele, Sekipa sa Premium, Hoodie ea Pullover, Sweatshirt ea Pullover, Tank Top ea Racerback, Top e se nang matsoho, T-Shirt ea Bohlokwa, Tank Top, Tri -blend T-Shirt, V-Molala T-Shirt, Zipped Hoodie, A-Line Dress, Chiffon Top, Loketseng Scoop T-Shirt, Loketseng T-Shirt, loketseng V-Molala T-Shirt, Graphic T-Shirt Dress, Leggings , Mini Skirt, Premium Scoop T-Shirt, Iketlile Loketseng T-Shirt, Setifikeiti, Glossy Setifikeiti, Laptop Letlalo, Laptop Sleeve, Setifikeiti se bonaletsang, iPad Letlalo, iPad Snap Case, iPhone Letlalo, iPhone Snap Case, iPhone Soft Case, iPhone Thata Taba, Sepache sa iPhone, Letlalo la Samsung Galaxy, Taba ea Samsung Galaxy Snap, Taba e bonolo ea Samsung Galaxy, Taba e thata ea Samsung Galaxy, Kgatiso ya Boto ya Botaki, Kgatiso ya Botaki, Kgatiso e hlomilweng ka Seile