Magnet za kolo čustev – Slovenščina

Wheel Of Emotions Magnet

Pojav elektromagnetne indukcije. Faradayev zakon – slovenski

Fenomen elektromagnetne indukcije sta odkrila Michael Faraday in Joseph Henry, rezultate prvega poskusa, ki poudarja pojav elektromagnetne indukcije, pa je leta 1931 objavil Faraday. Pojav elektromagnetne indukcije sestoji iz pojava inducirane elektromotorne napetosti in induciranega toka v vezju, ki ga prečka časovno spremenljiv magnetni tok. Preprost poskus, ki ponazarja pojav, je prikazan na sliki 1. Imamo tuljavo, na sponke katere priključimo miliampermeter, ki tvori zaprto vezje. V bližino tega vezja pripeljemo magnet. Če magnet miruje, ampermeter ne kaže nobenega toka. Če se magnet premika naprej in nazaj med vrtljaji tuljave, se igla ampermetra odstopa, kar kaže na prisotnost toka, imenovanega inducirani tok, v tokokrogu tuljave, kar pomeni, da se ta sistem (tuljava + magnet) obnaša kot električni generator, elektromotorna napetost se imenujejo napetostno inducirani elektromotorji.

Legea lui Faraday
Slika 1
  • A. Magnet v mirovanju
    B. Magnet, ki se premika v levo
    C. Magnet se premika v desno

Lenzovo pravilo
Smer induciranega toka je povezana s gibanjem magneta in s tem, kako so polovi magneta usmerjeni proti tuljavi. Pravilo, ki določa smer induciranega toka in inducirane elektromotorne napetosti, se imenuje Lenzovo pravilo in je navedeno takole: inducirana elektromotorna napetost in inducirani tok imata tak smisel, da nasprotujeta variaciji induktivnega magnetnega polja (ki je vzrok za pojav). Spodaj je prikazana uporaba Lenzovega pravila za poskus, opisan na sliki 1. Na sliki 2 magnet vstopi s polom N med zavoji tuljave. Induktor induktivnega magnetnega polja B je usmerjen v levo in povzroča naraščajoči tok skozi tuljavo. Po Lenzovem pravilu mora inducirano magnetno polje B povzročiti tok, ki nasprotuje temu povečanju, torej biti v nasprotni smeri od induktivnega B. Zato mora imeti inducirani tok skozi tuljavo takšno smer, da povzroči, da inducirani B nasprotuje povečanju induktorja B.

Faraday's law Magnet vstopi
Slika 2

Magnet za kolo čustev SEZNAM BESEDI

Zaskrbljen, preobremenjen, prestrašen, prestrašen, šokiran, prevzet, razočaran, zmeden, začuden, spoštljiv, nestrpen, energičen, osvobojen, ekstatičen, zabaven, zabaven, IGRAV, ODPRTO, NAVDIHEN, RAVNODNEVNO, APATIČNO, BREZGODNO, APATIČNO, BREZGODNO IN IZOLATNO, RANJLJIV, NEMOČNI, OBRAŽEN, PREZORIŠ, SRAMOTNO, ODSTRANITEV, ODKLADLJIV, SOVRAŽEN UMIK, RAZRIŽEN, JEZEN, SOVRAŽEN, POVZROČEN, JEZEN, JEZEN, NAPAČEN, ZMIRNI, LJUBOSOBNI, NEZADRUŽENI, NEZADRUŽENI, NEZADRUŽENI, NEZADRUŽENI , Navdušen, Vesel, Zainteresiran, Ponosen, Priznan, Močan, Miroljuben, Intimen, Optimističen, Zdolgočasen, Dolgotrajen, Depresiven, Obupan, Zapuščen, Kriv, Izogibanje, Grozljiv, Razočaran, Neodobravajoč, Surov, DA, OGROŽEN, POŠKODOVAN POSTELJ, ZAVRNJEN, SUBJEKT, NEGOTOVAN, NEPOTRPEŽEN, STRAŠEN, STRAH, PRENESENJEN, VESEL, ŽALOST, NE VSEM, JEZEN

NALEPKA PRODAM Magnet za kolo čustev

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER