Lebili la Maikutlo Magnet – Sepedi

Wheel Of Emotions Magnet

Tiragalo ya induction ya motlakase. Molao wa Faraday – Sepedi

Tiragalo ya induction ya motlakase e ile ya utollwa ke Michael Faraday le Joseph Henry, diphetho tsa teko ya pele e totobatsa ketsahalo ya induction ya motlakase e phatlalatswa ka 1931 ke Faraday. Tiragalo ya go hlohleletša ga mohlagase e na le ponagalo ya gagamalo ya mohlagase yeo e hlohleleditšwego le mohlagase wo o hlohleleditšwego ka potologong yeo e tshelago ke go elela ga makenete yeo e fetogago ka nako. Teko ye bonolo yeo e bontšhago tiragalo ye e bontšhitšwe go Seswantšho 1. Re na le kela ka ditheminali tša yona re kgokaganyago milliammeter yeo e bopago potologo ye e tswaletšwego. Re tliša makenete tikologong ya tikologo ye. Ge e ba makenete a khuditše, ammeter ga e bontšhe mohlagase le ge e le ofe. Ge makenete a sepetšwa pele le morago magareng ga go retologela ga khoele nalete ya ammeter e a fapoga go laetša go ba gona ka gare ga potologo ya khoele ya mohlagase wo o bitšwago mohlagase wo o hlohleleditšwego wo o laetšago gore tshepedišo ye (khoele + makenete) e itshwara bjalo ka jenereithara ya mohlagase, e lego gagamalo ya mohlagase hlaha bitsoa gagamalo hlohleletsago motors motlakase.

Legea lui Faraday
Seswantšho 1.
  • A. Makenete ge a khuditše
  • B. Magnet e sepela ka go le letshadi
  • C. Magnet e sepela ka go le letona

Pušo ya Lenz
Tsela ya mohlagase wo o hlohleleditšwego e amana le go sepela ga makenete le ka fao dikota tša makenete di lebišitšwego go khoele. Molao wo o laolago tsela ya motlakase o hlohleleditšwego le gagamalo ya mohlagase wo o hlohleleditšwego o bitšwa molao wa Lenz gomme o bolelwa ka tsela ye e latelago: gagamalo ya mohlagase yeo e hlohleleditšwego le mohlagase wo o hlohleleditšwego di na le maikutlo a bjalo ao a ganetšanago le go fapana ga tšhemo ya makenete ya go hlohleletša (yeo e lego sebaki sa ketsahalo). Tirišo ya molao wa Lenz bakeng sa teko yeo e hlalošitšwego go Seswantšho 1 e bontšhitšwe ka mo tlase. Mo Seswantšhong sa 2 makenete o tsena ka kota ya N magareng ga go retologa ga khoele. The inductive makenete tšimo B inductor e sekametseng ho le letšehali le baka e eketseha flux ka kela. Go ya ka molao wa Lenz, tšhemo ya makenete ye e hlohleleditšwego B ye e hlohleleditšwego e swanetše go hlola go elela go ganetša koketšego ye, ke gore go ba ka tsela ye e fapanego le ya go hlohleletša B. Ka fao, moela wo o hlohleleditšwego ka khoele o swanetše go ba le tlhahlo ye bjalo yeo e dirago gore B ye e hlohleleditšwego e ganetše koketšego ya inductor ya B.

Faraday's law Makenete o a tsena
Seswantšho 2.

Lebili la Maikutlo Magnet LENANEO LA MANTSU

Go tshwenyegile, go imelwa, go tšhogile, go tšhogile, go tšhogile, go imelwa, go nyamišwa, go gakanegile, go makala, go hlompha, go fišegela, go ba le mafolofolo, go lokollwa, go thaba kudu, go thabišwa, go thabišwa, GO BAPALA, GO BULA, GO HLOHLELETŠWA, GO SE KGATLELE, GO KGATLOGELA, GO IKOKOTŠE, GO LAHLWE, GO SE NA LE SEFE, MOHLALA, VULNERABLE, POWERLESS, VICIMATED, HOLONGWA, SHAMEFUL, TLOSO, HESITATIVE, HATEFUL RETREATED, HENWA, BALEFILENG, NAMANG, BAKA, BALETSE, BALETSE, FOSO, RESENTINS, LEHUFA, HO SE HLAHLOBISE, E TSENYETSENG, E MPE, E SA HLAHLOBILE, E SA HLAHLOBILE, E SA HLAHLOBILE , E thabile, E thabile, E na le kgahlego, E ikgantšha, E amogetšwe, E tiile, E na le khutšo, E kgauswi, E na le kholofelo, e tšwafa, Longy, E gateletšegile, E itlhobogile, E tlogetšwe, E na le Molato, Go efoga, E tšhošago, E nyamišwa, E sa amogele, E sa amogele, E sa hlwekago, EO, E SOTŠETŠWE, E GOBALE, UMI BEBE, E GANYETŠWA, GO HLAHLOBA, GO SA kgonthišege, GO SE FELELE PELE, GO TŠHOŠA, GO TŠIŠA, GO MAKALA, GO THABA, GO HLABA, GO SA RATE, GO BALEFA

STICKER E REKIŠWA Lebili la Maikutlo Magnet

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER