Hjul av känslor magnet – Svenska

Wheel Of Emotions Magnet

Fenomenet elektromagnetisk induktion. Faradays lag – svensk

Fenomenet elektromagnetisk induktion upptäcktes av Michael Faraday och Joseph Henry, resultaten av det första experimentet som lyfter fram fenomenet elektromagnetisk induktion publicerades 1931 av Faraday. Fenomenet med elektromagnetisk induktion består i uppkomsten av en inducerad elektromotorisk spänning och en inducerad ström i en krets som korsas av ett tidsvarierande magnetiskt flöde. Ett enkelt experiment som illustrerar fenomenet visas i figur 1. Vi har en spole vid vars terminaler vi ansluter en milliammeter som bildar en sluten krets. Vi tar med en magnet i närheten av denna krets. Om magneten är i vila indikerar amperemetern någon ström. Om magneten flyttas fram och tillbaka mellan spolvarven avviker amperemeterns nål vilket indikerar närvaron i spolkretsen av en ström som kallas inducerad ström vilket indikerar att detta system (spole + magnet) beter sig som en elektrisk generator, den elektromotoriska spänningen framstår som spänningsinducerade elmotorer.

Legea lui Faraday
Figur 1
  • A. Magnet i vila
  • B. Magnet som rör sig till vänster
  • C. Magnet som rör sig åt höger

Lenz regel
Riktningen på den inducerade strömmen är relaterad till magnetens rörelse och hur magnetens poler är orienterade mot spolen. Regeln som bestämmer riktningen för den inducerade strömmen och den inducerade elektromotoriska spänningen kallas Lenz regel och anges enligt följande: den inducerade elektromotoriska spänningen och den inducerade strömmen har en sådan känsla att de motverkar variationen av det induktiva magnetfältet (som är orsaken till fenomenet). Tillämpningen av Lenz regel för experimentet som beskrivs i figur 1 illustreras nedan. I figur 2 går magneten in med N-polen mellan spolvarven. Den induktiva magnetfältsspolen B är orienterad till vänster och orsakar ett ökande flöde genom spolen. Enligt Lenz regel måste det inducerade magnetfältet B som induceras orsaka ett flöde för att motverka denna ökning, dvs vara i motsatt riktning mot induktiv B. Därför måste den inducerade strömmen genom spolen ha en sådan riktning att den får en inducerad B att motverka ökningen av B-induktorn.

Faraday's law Magneten kommer in
figur 2

Hjul av känslor magnet LISTA MED ORD

Orolig, överväldigad, rädd, skräckslagen, chockad, överväldigad, desillusionerad, förbryllad, förvånad, vördnadsfull, ivrig, energisk, befriad, extatisk, road, road, LEKLIG, ÖPPEN, INSPIRERAD, INDIFFERENT, APATISKA, Isolerade, SÅRBAR, MAKTLÖS, DRAGAD, IGNORERAD, SKAMLIG, BORTTAGANDE, TWEKANDE, HATISKT ÅTERTAGAD, IRRITERAD, ARG, FINTLIG, ORSAKAD, ARG, ARG, FEL, RESENTINER, AVUNDSÖK, OSÄKER, BEKÖVLIG, BESKYVAD, BESKYVAD, BEKLAD, , Upphetsad, Glad, Intresserad, Stolt, Erkänd, Stark, Fredlig, Intim, Optimistisk, Uttråkad, Longy, Deprimerad, Desperat, Övergiven, Skyldig, Undvikande, Skrämmande, Besviken, Ogillande, Grov, DET, HOTAT, SKADAD, UMI SÄNG, AVVISAD, ÄMNEDE, OSÄKER, OTÅLIG, LÄSKIG, RÄDDA, FÖRVÅRAD, GLAD, SAD, OGILLAR, ARG

KLISTERMÄRKE TILL SALU Hjul av känslor magnet

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER