Az érzelmek mágneses kereke – Magyar

Wheel Of Emotions Magnet

Az elektromágneses indukció jelensége. Faraday törvénye – magyar

Az elektromágneses indukció jelenségét Michael Faraday és Joseph Henry fedezte fel, az elektromágneses indukció jelenségét kiemelő első kísérlet eredményeit 1931-ben tette közzé Faraday. Az elektromágneses indukció jelensége egy indukált elektromotoros feszültség és egy indukált áram megjelenésében áll az időben változó mágneses fluxus által keresztezett áramkörben. A jelenséget szemléltető egyszerű kísérletet az 1. ábra mutat be. Van egy tekercsünk, melynek kapcsaira egy milliampermérőt csatlakoztatunk, zárt áramkört képezve. Ennek az áramkörnek a közelébe egy mágnest viszünk. Ha a mágnes nyugalomban van, az ampermérő nem mutat áramot. Ha a mágnest oda-vissza mozgatják a tekercsek között, az ampermérő tűje eltér, jelezve, hogy a tekercs áramkörében indukált áramnak nevezett áram van jelen, ami azt jelzi, hogy ez a rendszer (tekercs + mágnes) elektromos generátorként viselkedik, az elektromotoros feszültség feszültségindukált villanymotoroknak nevezzük.

Legea lui Faraday
1.ábra
  • A. Mágnes nyugalmi állapotban
  • B. A mágnes balra mozog
  • C. A mágnes jobbra mozog

Lenz szabálya
Az indukált áram iránya a mágnes mozgásától és a mágnes pólusainak a tekercs felé orientálódásától függ. Az indukált áram és az indukált elektromotoros feszültség irányát meghatározó szabályt Lenz-szabálynak nevezzük, és a következőképpen fogalmazzuk meg: az indukált elektromotoros feszültségnek és az indukált áramnak olyan értelme van, hogy ellentétes az induktív mágneses tér változásával (ami pl. a jelenség oka). Lenz-szabályának alkalmazását az 1. ábrán leírt kísérletre az alábbiakban szemléltetjük. A 2. ábrán a mágnes az N pólussal lép be a tekercsfordulatok közé. Az induktív mágneses mező B induktor balra orientált, és növekvő fluxust okoz a tekercsen keresztül. A Lenz-szabály szerint a B indukált mágneses térnek olyan fluxust kell okoznia, amely ellentétes ezzel a növekedéssel, azaz ellentétes irányú az induktív B-vel. Ezért a tekercsen áthaladó indukált áramnak olyan irányúnak kell lennie, hogy az indukált B-t ellenezze a B induktor növekedésével.

Faraday's law A mágnes belép
2 ábra

Mágneses érzelmek kereke – SZAVAK LISTÁJA

Aggódó, elborult, ijedt, rémült, döbbent, túlterhelt, kiábrándult, zavarodott, ámulatba ejtő, áhítatos, buzgó, energikus, felszabadult, elragadtatott, szórakozott, szórakozott, JÁTÉKOS, NYITOTT, INSPIRÁLT, KÖNNYÖM, APATIKUS, ELSZÁMOLTATOTT, SÉRÜLÉKES, TELJESÍTMÉNYTELEN, ÁLDOZOTT, FIGYELMEZTETŐ, SZÉGYÉNTELEN, ELTÁVOLÍTÁS, HABÓLÓ, GYŰLÖLŐ VISSZAHÚZOTT, IDEGETŐ, DÉGES, ELLENESSÉGES, OKOZOTT, DÉGES, DÖGES, HELYTELEN, VISSZAHAJTÓ, FÉLTÉKES, BIZTOSÍTVÁNY, ELFOGADTA, ELFOGADOTT, BIZTONSÁGOS , Izgatott, vidám, érdeklődő, büszke, elismert, erős, békés, bensőséges, optimista, unatkozó, hosszú, depressziós, kétségbeesett, elhagyott, bűnös, elkerülő, félelmetes, csalódott, rosszalló, durva, AZ, FENYEGETT, SÉRÜLT, UMI ÁGY, ELUTASÍTOTT, TÁRGY, BIZONYtalan, türelmetlen, ijesztő, félelem, MEGLEPETÉS, BOLDOG, SZOMORÚ, UTASÍTÁS, Dühös

MAtrica ELADÓ Az érzelmek kereke mágnes

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER