Magnētiskais emociju ritenis – LATVIJA

Wheel Of Emotions Magnet

Elektromagnētiskās indukcijas fenomens. Faradeja likums – latviešu

Elektromagnētiskās indukcijas fenomenu atklāja Maikls Faradejs un Džozefs Henrijs, pirmā eksperimenta rezultātus, kas izceļ elektromagnētiskās indukcijas fenomenu, publicēja Faradejs 1931. gadā. Elektromagnētiskās indukcijas fenomens sastāv no inducēta elektromotora sprieguma un inducētas strāvas parādīšanās ķēdē, ko šķērso laikā mainīga magnētiskā plūsma. Vienkāršs eksperiments, kas ilustrē parādību, ir parādīts 1. attēlā. Mums ir spole, kuras spailēs mēs savienojam miliammetru, veidojot slēgtu ķēdi. Šīs ķēdes tuvumā mēs ievedam magnētu. Ja magnēts atrodas miera stāvoklī, ampērmetrs nerāda nekādu strāvu. Ja magnēts tiek pārvietots uz priekšu un atpakaļ starp spoles pagriezieniem, ampērmetra adata novirzās, norādot, ka spoles ķēdē ir strāva, ko sauc par inducēto strāvu, kas norāda, ka šī sistēma (spole + magnēts) darbojas kā elektriskais ģenerators, elektromotora spriegums. tiek saukti par sprieguma inducētiem elektromotoriem.

Legea lui Faraday
1. attēls
  • A. Magnēts miera stāvoklī
  • B. Magnēts virzās pa kreisi
  • C. Magnēts virzās pa labi

Lenca likums
Inducētās strāvas virziens ir saistīts ar magnēta kustību un to, kā magnēta stabi ir orientēti uz spoli. Noteikumu, kas nosaka inducētās strāvas virzienu un inducētā elektromotora spriegumu, sauc par Lenca likumu un nosaka šādi: inducētajam elektromotora spriegumam un inducētajai strāvai ir tāda jēga, kas ir pretrunā induktīvā magnētiskā lauka svārstībām (kas ir parādības cēlonis). Lenca noteikuma pielietojums eksperimentam, kas aprakstīts 1. attēlā, ir parādīts zemāk. 2. attēlā magnēts ieiet ar N polu starp spoles pagriezieniem. Induktīvā magnētiskā lauka B induktors ir orientēts pa kreisi un izraisa pieaugošu plūsmu caur spoli. Saskaņā ar Lenca likumu, inducētajam magnētiskajam laukam B ir jāizraisa plūsma, kas pretojas šim pieaugumam, ti, lai tā būtu pretējā virzienā induktīvajam B. Tāpēc inducētajai strāvai caur spoli ir jābūt tādam virzienam, lai tas izraisītu inducētās B pretestību B induktora palielinājumam.

Faraday's law Magnēts ienāk
attēls 2

Magnētiskais emociju ritenis – VĀRDU SARAKSTS

Noraizējies, satriekts, nobijies, pārbiedēts, satriekts, satriekts, vīlies, neizpratnē, pārsteigts, godbijīgs, dedzīgs, enerģisks, atbrīvots, sajūsmināts, uzjautrināts, uzjautrināts, ROTALIS, ATKLĀTS, IEDVESMOTS, vienaldzīgs, APĀTISTS, IZTURĪGS, NEAIZSAKARAM, BEZSPĒCĪGS, UPUROTS, Ignorēts, KAUNS, NOŅEMŠANA, šaubīgs, NAIDĪGS ATKĀPOTS, KAIRINĀTS, dusmīgs, NAIDĪGS, IZRAISĪTS, dusmīgs, dusmīgs, NEPAREDZĪGS, NEAIZSŪTĪTS, Greizsirdīgs, NEpārliecināts, NEAPLIECINĀTS, NEAPLIECINĀTS, NEAPLIECINĀTS, NEAPLIECINĀTS, , Sajūsmināts, Jautrs, Ieinteresēts, Lepns, Atzīts, Spēcīgs, Miermīlīgs, Intīms, Optimistisks, Garlaikots, Ilgstošs, Nomākts, Izmisīgs, Pamests, Vainīgs, Izvairīšanās, Biedējošs, Vīlies, Noraidošs, rupjš, TĀ, APDRAUDĒTS, IEvainots, UMI GULTA, ATRAIDĀTS, SUBJEKTĀTS, NENOSTATĪTS, nepacietīgs, BAIE, BAILES, PĀRSTEIGTS, LAIMĪGS, SKUMJS, PATĪK, dusmīgs

PĀRDOŠANAS UZLĪME Emociju ritenis magnēts

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER