Imán da roda das emocións – Galego

Wheel Of Emotions Magnet

O fenómeno da indución electromagnética. Lei de Faraday – galego

O fenómeno da indución electromagnética foi descuberto por Michael Faraday e Joseph Henry, os resultados do primeiro experimento que destaca o fenómeno da indución electromagnética son publicados en 1931 por Faraday. O fenómeno da indución electromagnética consiste na aparición dunha tensión electromotriz inducida e unha corrente inducida nun circuíto atravesado por un fluxo magnético variable no tempo. Na figura 1 móstrase un experimento sinxelo que ilustra o fenómeno. Temos unha bobina en cuxos bornes conectamos un miliamperímetro formando un circuíto pechado. Traemos un imán nas proximidades deste circuíto. Se o imán está en repouso, o amperímetro non indica ningunha corrente. Se o imán se move cara atrás e cara atrás entre as voltas da bobina a agulla do amperímetro desvíase indicando a presenza no circuíto da bobina dunha corrente chamada corrente inducida que indica que este sistema (bobina + imán) se comporta como un xerador eléctrico, a tensión electromotriz aparecendo chamados motores eléctricos inducidos por voltaxe.

Legea lui Faraday
Figura 1
  • A. Imán en repouso
  • B. Imán movéndose cara á esquerda
  • C. Imán que se move cara á dereita

A regra de Lenz
A dirección da corrente inducida está relacionada co movemento do imán e como os polos do imán están orientados cara á bobina. A regra que determina a dirección da corrente inducida e da tensión electromotriz inducida chámase regra de Lenz e enunciada como segue: a tensión electromotriz inducida e a corrente inducida teñen tal sentido que se opoñen á variación do campo magnético indutivo (que é a causa do fenómeno). A continuación móstrase a aplicación da regra de Lenz para o experimento descrito na Figura 1. Na figura 2 o imán entra co polo N entre as espiras da bobina. O indutor do campo magnético indutivo B está orientado cara á esquerda e provoca un aumento do fluxo a través da bobina. Segundo a regra de Lenz, o campo magnético inducido B inducido debe provocar que un fluxo se opoña a este aumento, é dicir, que estea en sentido contrario ao indutivo B. Polo tanto, a corrente inducida a través da bobina debe ter tal dirección que faga que un inducido B se opoña ao aumento do indutor B.

Faraday's law Entra o imán
Figura 2

Magnet Wheel of Emotions – LISTA DE PALABRAS

Preocupado, abrumado, asustado, aterrorizado, conmocionado, abrumado, desilusionado, desconcertado, abraiado, reverente, ansioso, enérxico, liberado, extático, divertido, divertido, celoso, xoguetón, aberto, inspirado, indiferente, apático, illado, vacio INFERIOR, VULNERABLE, IMPOTENTE, VICIMADO, IGNORADO, VERGOGNOSO, ELIMINACIÓN, DUDA, ODIANTE RETIRO, IRRITADO, ENFADO, HOSTIL, CAUSADO, ENFADO, ENFADO, INCORRECTO, RESENTINA, CELOSO, INSEGURO, DEVASTADO, DESCONFECTO, DESARROLLADO, , SIN SIGNIFICADO, Emocionado, Alegre, Interesado, Orgulloso, Admitido, Forte, Tranquilo, Íntimo, Optimista, Aburrido, Longy, Deprimido, Desesperado, Abandonado, Culpable, Evitación, Terrorífico, Decepcionado, Desaprobador, Crudo, QUE, AMAZADO, FERIDO, UMI CAMA, REXEITADO, SUXEITO, INCERTO, IMPATIENTE, ASUMODO, MEDO, SORPRENDIDO, FELIZ, TRISTE, NON GUSTA, ENFADO

VENDO PEGATINA Magnet Wheel of Emotions

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER