ემოციების ბორბალი მაგნიტი -გრუზინა

Wheel Of Emotions Magnet

ელექტრომაგნიტური ინდუქციის ფენომენი. ფარადეის კანონი – გრუზინა

ელექტრომაგნიტური ინდუქციის ფენომენი აღმოაჩინეს მაიკლ ფარადეიმ და ჯოზეფ ჰენრიმ, პირველი ექსპერიმენტის შედეგები, რომელიც ხაზს უსვამს ელექტრომაგნიტური ინდუქციის ფენომენს, გამოქვეყნებულია 1931 წელს ფარადეის მიერ. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის ფენომენი მოიცავს ინდუცირებული ელექტრომოძრავი ძაბვის და ინდუცირებული დენის გამოჩენას წრეში, რომელსაც კვეთს დროში ცვალებადი მაგნიტური ნაკადი. მარტივი ექსპერიმენტი, რომელიც ასახავს ფენომენს, ნაჩვენებია ნახატ 1-ზე. ჩვენ გვაქვს ხვეული, რომლის ტერმინალებზე ვაკავშირებთ მილიამმეტრს, რომელიც ქმნის დახურულ წრეს. ამ სქემის სიახლოვეს შემოგვაქვს მაგნიტი. თუ მაგნიტი ისვენებს, ამპერმეტრი არ მიუთითებს დენზე. თუ მაგნიტი გადაინაცვლებს ხვეულს შორის წინ და უკან, ამპერმეტრის ნემსი გადახრის, რაც მიუთითებს კოჭის წრეში დენის არსებობაზე, რომელსაც ეწოდება ინდუცირებული დენი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს სისტემა (კოჭი + მაგნიტი) იქცევა ელექტრო გენერატორივით, ელექტროძრავის ძაბვა. ჩნდება სახელწოდებით ძაბვით გამოწვეული ელექტროძრავები.

Legea lui Faraday
ფიგურა 1
  • A. მაგნიტი მოსვენებულ მდგომარეობაში
  • ბ. მარცხნივ მოძრავი მაგნიტი
  • C. მაგნიტი მოძრაობს მარჯვნივ

ლენცის წესი
ინდუცირებული დენის მიმართულება დაკავშირებულია მაგნიტის მოძრაობასთან და იმაზე, თუ როგორ არის მაგნიტის პოლუსები ორიენტირებული კოჭისკენ. წესს, რომელიც განსაზღვრავს ინდუქციური დენის მიმართულებას და ინდუცირებულ ელექტრომოძრავი ძაბვის მიმართულებას, ეწოდება ლენცის წესი და ნათქვამია შემდეგნაირად: ინდუქციურ ელექტროძრავულ ძაბვას და ინდუცირებულ დენს აქვს ისეთი აზრი, რომ ეწინააღმდეგება ინდუქციური მაგნიტური ველის ცვალებადობას (რაც არის ფენომენის მიზეზი). ლენცის წესის გამოყენება ნახატ 1-ში აღწერილი ექსპერიმენტისთვის ილუსტრირებულია ქვემოთ. 2 სურათზე მაგნიტი შემოდის N პოლუსით ხვეულებს შორის. ინდუქციური მაგნიტური ველის B ინდუქტორი ორიენტირებულია მარცხნივ და იწვევს მზარდ ნაკადს ხვეულში. ლენცის წესის მიხედვით, ინდუცირებულმა B მაგნიტურმა ველმა უნდა გამოიწვიოს ნაკადი, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ ზრდას, ანუ იყოს ინდუქციური B-ის საპირისპირო მიმართულებით. მაშასადამე, კოჭის გავლით გამოწვეულ დენს უნდა ჰქონდეს ისეთი მიმართულება, რომ გამოიწვიოს ინდუქციური B-ს წინააღმდეგობა B ინდუქტორის გაზრდასთან.

Faraday's law შემოდის მაგნიტი
სურათი 2

ემოციების მაგნიტური ბორბალი – სიტყვების სია

შეშფოთებული, გადატვირთული, შეშინებული, შეშინებული, შოკირებული, გადატვირთული, იმედგაცრუებული, დაბნეული, გაოცებული, პატივმოყვარე, მონდომებული, ენერგიული, განთავისუფლებული, აღფრთოვანებული, მხიარული, მხიარული, ეჭვიანი, მხიარული, ღია, შთაგონებული, შთაგონებული, გაოცებული, არაფრისმთქმელი, უფრო დაბალი, დაუცველი, უძლური, მსხვერპლი, იგნორირებული, სამარცხვინო, მოცილება, ყოყმანი, სიძულვილით უკან დახევა, გაღიზიანებული, გაბრაზებული, მტრული, გამომწვევი, გაბრაზებული, გაბრაზებული, არასწორი, გაბრაზებული, განრისხებული, არასწორი, განრისხებული , უღიმღამო, აღელვებული, მხიარული, დაინტერესებული, ამაყი, აღიარებული, ძლიერი, მშვიდობიანი, ინტიმური, ოპტიმისტი, მოწყენილი, ხანგრძლივი, დეპრესიული, სასოწარკვეთილი, მიტოვებული, დამნაშავე, თავიდან აცილება, შემზარავი, იმედგაცრუებული, უკმაყოფილო, უხეში, ძალიან, საწოლი, უარყოფილი, საგანი, გაურკვეველი, მოუთმენელი, საშინელი, შიში, გაკვირვებული, ბედნიერი, სევდიანი, არ მომწონს, გაბრაზებული

იყიდება სტიკერი ემოციების მაგნიტი

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER