Магнетно тркало на емоции – македонски

Wheel Of Emotions Magnet

Феноменот на електромагнетна индукција. Фарадејовиот закон – македонски

Феноменот на електромагнетна индукција беше откриен од Мајкл Фарадеј и Џозеф Хенри, резултатите од првиот експеримент кој го истакнува феноменот на електромагнетна индукција е објавен во 1931 година од Фарадеј. Феноменот на електромагнетна индукција се состои во појава на индуциран електромоторен напон и индуцирана струја во коло вкрстено со временски променлив магнетски тек. Едноставен експеримент кој го илустрира феноменот е прикажан на слика 1. Имаме калем на чиишто приклучоци поврзуваме милиамметар формирајќи затворено коло. Во близина на ова коло носиме магнет. Ако магнетот мирува, амперметарот не покажува никаква струја. Ако магнетот се движи напред-назад помеѓу серпентина се врти иглата на амперметарот отстапува што укажува на присуство во колото на серпентина на струја наречена индуцирана струја што покажува дека овој систем (серпентина + магнет) се однесува како електричен генератор, електромоторниот напон се појавуваат наречени напонски индуцирани електрични мотори.

Legea lui Faraday
Figura 1
  • А. Магнет во мирување
  • Б. Магнет кој се движи налево
  • В. Магнет се движи надесно

Правилото на Ленц
Насоката на индуцираната струја е поврзана со движењето на магнетот и како половите на магнетот се ориентирани кон серпентина. Правилото кое ја одредува насоката на индуцираната струја и индуцираниот електромоторен напон се нарекува Ленцово правило и е наведено на следниов начин: индуцираниот електромоторен напон и индуцираната струја имаат такво чувство што се спротивставуваат на варијацијата на индуктивното магнетно поле (што е причината за појавата). Примената на Ленцовото правило за експериментот опишан на Слика 1 е илустрирана подолу. На слика 2 магнетот влегува со N пол помеѓу вртењата на серпентина. Индуктивниот индуктор на магнетно поле B е ориентиран налево и предизвикува зголемен флукс низ серпентина. Според правилото на Ленц, индуцираното индуцирано магнетно поле B мора да предизвика флукс да се спротивстави на ова зголемување, односно да биде во спротивна насока од индуктивното Б. Затоа, индуцираната струја низ серпентина мора да има таква насока што предизвикува индуцираниот B да се спротивстави на зголемувањето на B индукторот.

Faraday's law Влегува магнетот
Слика 2

Магнет Тркало на емоции – ЛИСТА НА ЗБОРОВИ

Загрижен, преплавен, исплашен, преплашен, шокиран, преплавен, разочаран, збунет, восхитен, почитуван, желен, енергичен, ослободен, екстатичен, забавен, забавен, РАЗГОВОРЕН, ОТВОРЕН, ИНСПИРИРАН, ИНДИФЕРЕНТЕН, ИСОЕДЕН, НЕСТАВЕН, РАНЛИВИ, НЕМОЌНИ, ЖРТВИ, ИГНОРИРАНИ, СРАМНИ, ОТСТРАНУВАНИ, ДОМАЛИВНИ, ПОВЛЕЧЕНИ СО ОМРАЗА, ИРИТИРАНИ, ЛУТИ, НЕПРИЈАТЕЛИ, ПРЕДИЗВИКУВАНИ, ЛУТИ, ЛУТИ, ГРЕШНИ, РЕЗЕНТИРАНИ, НЕПОСТАВНИ, НЕЗАБЕЛЕНИ, НЕЗАБОРНИ , возбуден, весел, заинтересиран, горд, признаен, силен, мирен, интимен, оптимист, досаден, долготрајно, депресивен, очаен, напуштен, виновен, избегнување, застрашувачки, разочаран, неодобрувачки, груб, ТОЈ, МИ СЕ ЗАКАНУВА, КРЕВЕТ, ОТФРЛЕН, ПОТРЕБЕН, НЕИЗИРЕН, НЕТРПЕЛИВ, СТРАШЕН, СТРАВ, ИЗНЕНАДЕН, СРЕЌЕН, ТАЖЕН, НЕ СЕ ДОПАЃАТ, ЛУТ

СЕ ПРОДАВА НАлепница Магнет на тркалото на емоциите

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER