Tunteiden pyörän magneetti – Suomalainen

Wheel Of Emotions Magnet

Sähkömagneettisen induktion ilmiö. Faradayn laki – suomi

Sähkömagneettisen induktion ilmiön löysivät Michael Faraday ja Joseph Henry, ensimmäisen sähkömagneettisen induktion ilmiötä korostaneen kokeen tulokset julkaisi Faraday vuonna 1931. Sähkömagneettisen induktion ilmiö koostuu indusoidun sähkömotorisen jännitteen ja indusoidun virran ilmaantumisesta piiriin, jonka läpi kulkee ajassa muuttuva magneettivuo. Yksinkertainen ilmiötä havainnollistava koe on esitetty kuvassa 1. Meillä on käämi, jonka napoihin kytkemme suljetun piirin muodostavan milliampeerimittarin. Tuomme magneetin tämän piirin lähelle. Jos magneetti on levossa, ampeerimittari ei osoita virtaa. Jos magneettia liikutetaan edestakaisin kelan kierrosten välillä, ampeerimittarin neula poikkeaa osoittaen, että kelapiirissä on indusoituneeksi kutsuttu virta, joka osoittaa, että tämä järjestelmä (kela + magneetti) käyttäytyy kuin sähkögeneraattori, sähkömoottorijännite. joita kutsutaan jännite-indusoiduiksi sähkömoottoreiksi.

Legea lui Faraday
Kuvio 1
  • A. Magneetti levossa
  • B. Magneetti liikkuu vasemmalle
  • C. Magneetti liikkuu oikealle

Lenzin sääntö
Indusoituneen virran suunta liittyy magneetin liikkeeseen ja siihen, kuinka magneetin navat ovat suunnattu kelaa kohti. Sääntöä, joka määrittää indusoidun virran suunnan ja indusoidun sähkömotorisen jännitteen, kutsutaan Lenzin säännöksi ja se ilmaistaan ​​seuraavasti: indusoituneella sähkömotorisella jännitteellä ja indusoituneella virralla on sellainen merkitys, että ne vastustavat induktiivisen magneettikentän vaihtelua (joka on ilmiön syy). Lenzin säännön soveltaminen kuvassa 1 kuvattuun kokeeseen on kuvattu alla. Kuvassa 2 magneetti tulee sisään N-napaisella kelan kierrosten välissä. Induktiivisen magneettikentän B kela on suunnattu vasemmalle ja aiheuttaa kasvavan vuon kelan läpi. Lenzin säännön mukaan indusoidun indusoidun magneettikentän B on saatava aikaan vuo, joka vastustaa tätä kasvua, eli se on vastakkainen induktiiviseen B:hen nähden. Siksi kelan läpi kulkevan indusoidun virran on oltava sellainen, että se saa indusoidun B:n vastustamaan induktorin B kasvua.

Faraday's law Magneetti tulee sisään
Kuva 2

Magnet Wheel of Emotions – LUETTELO SANA

Huolestunut, masentunut, peloissaan, kauhuissaan, järkyttynyt, hämmentynyt, pettynyt, hämmentynyt, hämmästynyt, kunnioittava, innokas, energinen, vapautunut, hurmioitunut, huvittunut, huvittunut, mustasukkainen, LEIKKI, AVOIN, INspiroitunut, IHANAATTOMAINEN, VÄHINTÖMÄTÖN, ALEMPI, HAVAATTOMINEN, VOIMATON, UHRIKOINTU, HUOMIOITTAUTUMINEN, HÄPETÄVÄ, POISTAMINEN, EPÄRÄINEN, VIHAMAINEN VETTYNYT, ÄRSYTTYNYT, VIHAINEN, VIHALIMINEN, AIHEUTTAMA, VIHAINEN, VIHAINEN, VÄÄRÄ, VÄÄRÄ, HALUATTOMAT, TOTEUTTAMATTOMAT, KATEELLISET, TUOTTAMATTOMAT , merkittämätön, innoissaan, iloinen, kiinnostunut, ylpeä, tunnustettu, vahva, rauhallinen, intiimi, optimistinen, kyllästynyt, pitkä, masentunut, epätoivoinen, hylätty, syyllinen, välttäminen, pelottava, pettynyt, paheksuva, raaka, JOKA, uhattu, Sänky, HYLÄTYS, AINOASTAINEN, EPÄVARMA, Kärsimätön, pelottava, pelko, Yllättynyt, onnellinen, surullinen, EI pidä, vihainen

TARA MYYNNISSÄ Tunteiden magneettipyörä

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER