Olwyn o Emosiynau Magnet – Cymraeg

Wheel Of Emotions Magnet

Ffenomen anwythiad electromagnetig. Cyfraith Faraday – Cymraeg

Darganfuwyd ffenomen anwythiad electromagnetig gan Michael Faraday a Joseph Henry, cyhoeddir canlyniadau’r arbrawf cyntaf sy’n amlygu ffenomen anwythiad electromagnetig ym 1931 gan Faraday. Mae ffenomen anwythiad electromagnetig yn cynnwys ymddangosiad foltedd electromotive anwythol a cherrynt anwythol mewn cylched a groesir gan fflwcs magnetig sy’n amrywio o ran amser. Mae arbrawf syml sy’n dangos y ffenomen i’w weld yn Ffigur 1. Mae gennym coil yn y terfynellau ac rydym yn cysylltu miliammedr gan ffurfio cylched gaeedig. Rydyn ni’n dod â magnet yng nghyffiniau’r gylched hon. Os yw’r magnet yn ddisymud, nid yw’r amedr yn dynodi unrhyw gerrynt. Os yw’r magnet yn cael ei symud yn ôl ac ymlaen rhwng y coil yn troi mae nodwydd yr amedr yn gwyro gan nodi presenoldeb cerrynt o’r enw cerrynt anwythol yn y gylched coil sy’n dangos bod y system hon (coil + magnet) yn ymddwyn fel generadur trydan, y foltedd electromotive yn ymddangos o’r enw moduron trydan a achosir gan foltedd.

Legea lui Faraday
Ffigur 1
  • A. Magnet wrth orffwys
  • B. Magnet yn symud i’r chwith
  • C. Magnet yn symud i’r dde

Rheol Lenz
Mae cyfeiriad y cerrynt anwythol yn gysylltiedig â symudiad y magnet a sut mae polion y magnet yn cyfeirio at y coil. Gelwir y rheol sy’n pennu cyfeiriad y cerrynt anwythol a’r foltedd electromotive anwythol yn rheol Lenz ac fe’i nodir fel a ganlyn: mae gan y foltedd electromotive anwythol a’r cerrynt anwythol y fath synnwyr i wrthwynebu amrywiad y maes magnetig anwythol (sef achos y ffenomen). Mae cymhwysiad rheol Lenz ar gyfer yr arbrawf a ddisgrifir yn Ffigur 1 i’w weld isod. Yn Ffigur 2 mae’r magnet yn mynd i mewn gyda’r polyn N rhwng troadau’r coil. Mae inductor maes magnetig anwythol B wedi’i gyfeirio i’r chwith ac yn achosi fflwcs cynyddol trwy’r coil. Yn ôl rheol Lenz, rhaid i’r maes magnetig anwythol B a anwythir achosi fflwcs i wrthwynebu’r cynnydd hwn, hy i fod i’r cyfeiriad arall i anwythol B. Felly, rhaid i’r cerrynt anwythol trwy’r coil fod â’r fath gyfeiriad fel ei fod yn achosi B anwythol i wrthwynebu cynnydd B inductor.

Faraday's law Mae’r magnet yn mynd i mewn
Ffigur 2

Olwyn Magnet o Emosiynau – RHESTR O EIRIAU

Poeni, gorlethu, ofnus, brawychus, brawychus, llethu, dadrithio, rhyfeddu, rhyfeddu, parchedig, awyddus, egnïol, rhydd, ecstatig, difyr, difyr, cenfigennus, CHWARAEON, AGORED, YSBRYDOLIEDIG, ANNIFEROL, APATHLAD, DIBYNADWY ISAF, AGORED I NIWED, DDIGrym, ERLIEDIG, ANWYBYDDOL, cywilyddus, DILEU, PEtruster, ciliodd atgas, cythruddedig, dicter, elyniaethus, ACHOSWYD, dicter, dicter, ANGHYWIR, ANGHYWIR, ANGHYWIR, WEDI’I GYFARNU, ANGHYWIR , ANHYSBYS, Cyffrous, Siriol, Diddordeb, Balch, Cyfaddef, Cryf, Heddychlon, Cynefin, Optimistaidd, Wedi diflasu, hiraethus, Isel, Anobeithiol, Wedi’i adael, Euog, Osgoi, Arswydus, Siomedig, Anghymeradwyo, Anghredadwy, BOD, BYGYTHWYD, ANGHYFIAWN GWELY, WEDI GWRTHOD, PWNC, ANSICR, ANSICR, ANGENRHEIDIOL, brawychus, OFN, SYNEDIG, HAPUS, TRIST, ANHAFOL, DIGON

sticer AR WERTH Olwyn Magnet o Emosiynau

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER