Magnet kotača emocija – Hrvatski

Wheel Of Emotions Magnet

Fenomen elektromagnetske indukcije. Faradayev zakon – hrvatski

Fenomen elektromagnetske indukcije otkrili su Michael Faraday i Joseph Henry, a rezultate prvog eksperimenta koji je istaknuo fenomen elektromagnetske indukcije objavio je Faraday 1931. godine. Fenomen elektromagnetske indukcije sastoji se u pojavi induciranog elektromotornog napona i inducirane struje u strujnom krugu koji prelazi vremenski promjenjivi magnetski tok. Jednostavan pokus koji ilustrira ovaj fenomen prikazan je na slici 1. Imamo zavojnicu na čijim stezaljkama spajamo miliampermetar tvoreći zatvoreni krug. Donosimo magnet u blizinu ovog kruga. Ako magnet miruje, ampermetar ne pokazuje nikakvu struju. Ako se magnet pomiče naprijed-natrag između zavojnica, igla ampermetra odstupa što ukazuje na prisutnost u krugu zavojnice struje koja se naziva inducirana struja, što ukazuje da se ovaj sustav (zavojnica + magnet) ponaša poput električnog generatora, elektromotorni napon pojavljuju se nazivaju naponski inducirani elektromotori.

Legea lui Faraday
Slika 1
  • A. Magnet u mirovanju
  • B. Magnet koji se kreće ulijevo
  • C. Magnet koji se kreće udesno

Lenzovo pravilo
Smjer inducirane struje povezan je s kretanjem magneta i načinom na koji su polovi magneta orijentirani prema zavojnici. Pravilo koje određuje smjer inducirane struje i induciranog elektromotornog napona naziva se Lenzovo pravilo i glasi kako slijedi: inducirani elektromotorni napon i inducirana struja imaju takav smisao da se suprotstavljaju varijaciji induktivnog magnetskog polja (koje je uzrok pojave). Dolje je ilustrirana primjena Lenzovog pravila za eksperiment opisan na slici 1. Na slici 2 magnet ulazi s N polom između zavoja zavojnice. Induktor induktivnog magnetskog polja B orijentiran je ulijevo i uzrokuje sve veći tok kroz zavojnicu. Prema Lenzovom pravilu, inducirano magnetsko polje B inducirano mora uzrokovati tok koji bi se suprotstavio tom povećanju, tj. da bude u smjeru suprotnom od induktivnog B. Stoga inducirana struja kroz zavojnicu mora imati takav smjer da uzrokuje da se inducirani B suprotstavi povećanju B induktora.

Faraday's law Magnet ulazi
Slika 2

Magnetni kotač emocija – POPIS RIJEČI

Zabrinut, shrvan, uplašen, užasnut, šokiran, shrvan, razočaran, zbunjen, zadivljen, pobožan, nestrpljiv, energičan, oslobođen, ekstatičan, zabavljen, zabavljen, ljubomoran, RAZIGRAVAN, OTVORENI, NADIHNUTI, RAVNOGLASNI, RAVNOGLASNI, IZONI, ZADOBLJENI, NIŽI, RANJIVI, NEMOĆNI, OSVRTLJENI, IGNORIRANI, SRAMOTNI, UKLANJENI, KOLJEVNI, MRŽNI POVUKLI, IRITIRANI, LJUTNI, NEPRIJATELJSKI, UZROKOVANI, LJUTNI, LJUTNI, POGREŠNI, NEZGORISTI, LJUBOMORNI, LJUBOMORNI, LJUBOMORNI, NEZABILJENI, NEZGODNI , BEZ ZNAČAJNOG, uzbuđen, veseo, zainteresiran, ponosan, priznat, snažan, miran, intiman, optimističan, dosadno, dugotrajan, depresivan, očajan, napušten, kriv, izbjegavanje, zastrašujući, razočaran, neodobravajući, grub, UNIVOĐEN, POŽLJEDAN KREVET, ODBIJEN, SUBJEKAT, NESIGURAN, NESTRPLJIV, ZAstrašujući, STRAH, IZNENAĐEN, SRETAN, TUŽAN, NE SVOJIM, LJUTAN

PRODAJE SE NALJEPNICA Magnet Wheel of Emotions

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER