Imant de la roda de les emocions – Català

Wheel Of Emotions Magnet

El fenomen de la inducció electromagnètica. Llei de Faraday – Català

El fenomen de la inducció electromagnètica va ser descobert per Michael Faraday i Joseph Henry, els resultats del primer experiment que posa de manifest el fenomen de la inducció electromagnètica són publicats l’any 1931 per Faraday. El fenomen de la inducció electromagnètica consisteix en l’aparició d’una tensió electromotriu induïda i un corrent induït en un circuit travessat per un flux magnètic variable en el temps. A la figura 1 es mostra un experiment senzill que il·lustra el fenomen. Tenim una bobina als terminals de la qual connectem un mil·liamperímetre formant un circuit tancat. Portem un imant als voltants d’aquest circuit. Si l’imant està en repòs, l’amperímetre no indica cap corrent. Si l’imant es mou d’anada i tornada entre les bobines de la bobina l’agulla de l’amperímetre es desvia indicant la presència en el circuit de la bobina d’un corrent anomenat corrent induït que indica que aquest sistema (bobina + imant) es comporta com un generador elèctric, la tensió electromotriu que apareix és anomenats motors elèctrics induïts per tensió.

Legea lui Faraday
figura 1
  • A. Imant en repòs

     

  • B. L’imant es mou cap a l’esquerra

     

  • C. L’imant es mou cap a la dreta

La regla de Lenz
La direcció del corrent induït està relacionada amb el moviment de l’imant i com s’orienten els pols de l’imant cap a la bobina. La regla que determina la direcció del corrent induït i la tensió electromotriu induïda s’anomena regla de Lenz i s’enuncia de la següent manera: la tensió electromotriu induïda i el corrent induït tenen un significat tal que s’oposen a la variació del camp magnètic inductiu (que és la causa del fenomen). A continuació s’il·lustra l’aplicació de la regla de Lenz per a l’experiment descrit a la figura 1. A la figura 2 l’imant entra amb el pol N entre les spires de la bobina. L’inductor B del camp magnètic inductiu està orientat a l’esquerra i provoca un flux creixent a través de la bobina. Segons la regla de Lenz, el camp magnètic induït B induït ha de provocar que un flux s’oposi a aquest augment, és a dir, que estigui en sentit contrari a l’inductor B. Per tant, el corrent induït a través de la bobina ha de tenir una direcció tal que faci que un B induït s’oposi a l’augment de l’inductor B.

Faraday's law L’imant entra
Figura 2

Magnet Wheel of Emotions – LLISTA DE PARAULES

Preocupat, aclaparat, espantat, aterrit, escandalitzat, aclaparat, desil·lusionat, sorprès, reverent, àvid, enèrgic, alliberat, extàtic, divertit, divertit, gelós, JOGUARD, OBERT, INSPIRAT, INDIFERENT, APÀTIC, AÏLLAT, VACIO INFERIOR, VULNERABLE, IMPODER, VICIMAT, IGNORAT, VERGONYOSA, RETIRADA, HEBITATIU, ODIDENT RETRAIT, IRRITAT, ENFAT, HOSTIL, CAUSAT, ENFAGAT, ENFAT, MAL, RESENTINS, GELOSOS, INSEGUR, DEVASTAT, INCONFIGURAT, INCONVENIBLE, , NO SIGNIFICAT, Emocionat, Alegre, Interessat, Orgullós, Admès, Fort, Tranquil, Íntim, Optimista, Avorrit, Llarg, Deprimit, Desesperat, Abandonat, Culpable, Evitar, Aterridor, Decebut, Desaprovador, Cru, AIXÒ, AMENAÇAT, FERIT LLIT, REBUTAT, SUBJECTE, INCERT, IMPATIENT, POR, POR, SORPRÈS, FELIÇ, TRIST, NO AGRADA, ENFAT

PEGATINA EN VENDA Magnet Wheel of Emotions

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER