Duyğuların Maqnit Təkəri – Azərbaycan

Wheel Of Emotions Magnet

Elektromaqnit induksiya hadisəsi. Faradeyin qanunu – Azərbaycan

Elektromaqnit induksiya fenomeni Maykl Faraday və Cozef Henri tərəfindən kəşf edildi, elektromaqnit induksiya fenomenini vurğulayan ilk təcrübənin nəticələri Faraday tərəfindən 1931-ci ildə nəşr olundu. Elektromaqnit induksiyası fenomeni zamanla dəyişən maqnit axını ilə kəsişən dövrədə induksiya edilmiş elektromotor gərginliyinin və induksiyalı cərəyanın görünməsindən ibarətdir. Bu fenomeni təsvir edən sadə təcrübə Şəkil 1-də göstərilmişdir. Bizdə terminallarda qapalı dövrə təşkil edən milliampermetri birləşdirdiyimiz bir bobin var. Bu dövrənin yaxınlığında bir maqnit gətiririk. Əgər maqnit istirahətdədirsə, ampermetr heç bir cərəyan göstərmir. Əgər maqnit bobin sarğıları arasında irəli və geri hərəkət edərsə, ampermetr iynəsi sapır və bu sistemin (bobin + maqnit) elektrik generatoru kimi davrandığını göstərən induksiya cərəyanı adlanan cərəyanın bobin dövrəsində olduğunu göstərir, elektromotor gərginliyi görünür. gərginlikli elektrik mühərrikləri adlanır.

Legea lui Faraday
Şəkil 1
  • A. İstirahət zamanı maqnit

     

  • B. Maqnit sola doğru hərəkət edir

     

  • C. Maqnit sağa doğru hərəkət edir

Lenz qaydası
İnduksiya cərəyanının istiqaməti maqnitin hərəkəti və maqnitin qütblərinin bobinə necə yönəldilməsi ilə bağlıdır. İnduksiya edilmiş cərəyanın və induksiya edilmiş elektromotor gərginliyin istiqamətini təyin edən qayda Lenz qaydası adlanır və aşağıdakı kimi ifadə edilir: induksiya edilmiş elektromotor gərginliyi və induksiya edilmiş cərəyan induktiv maqnit sahəsinin dəyişməsinə qarşı çıxacaq mənaya malikdir (bu, fenomenin səbəbi). Şəkil 1-də təsvir edilən təcrübə üçün Lenz qaydasının tətbiqi aşağıda təsvir edilmişdir. Şəkil 2-də maqnit bobin döngələri arasında N qütbü ilə daxil olur. İnduktiv maqnit sahəsinin B induktoru sola yönəldilmişdir və bobin vasitəsilə artan axınına səbəb olur. Lenz qaydasına görə, induksiya edilmiş B maqnit sahəsi, axının bu artıma qarşı çıxmasına, yəni B induktoruna əks istiqamətdə olmasına səbəb olmalıdır. Buna görə də, rulondan keçən induksiya cərəyanı elə bir istiqamətə malik olmalıdır ki, induksiya edilmiş B-nin B induktorunun artmasına qarşı çıxmasına səbəb olsun.

Faraday's law Maqnit daxil olur
Şəkil 2

Duyğuların Maqnit Təkəri – SÖZLƏRİN SİYAHISI

Narahat, hədsiz, qorxmuş, dəhşətə gəlmiş, şoka düşmüş, heyrətlənmiş, məyus, çaşmış, heyrətlənmiş, hörmətli, həvəsli, enerjili, azad, ecazkar, əylənmiş, əylənmiş, qısqanc, OYNAQ, AÇIQ, İLHAMLI, İLHAMLI, İLHAMLI, ŞEYDLİ AŞAĞI, HƏSƏL, QÜCÜRSÜZ, QURBAN, ETDİYYƏT EDİLMƏYƏN, URBANÇI, KALDIRILMIŞ, ​​TƏRƏDDƏN, NİFRƏTLİ GERİ TƏKİLƏN, QƏRBİLƏN, ƏZBİLƏN, DÜŞMƏNİLƏN, SƏBƏB EDİLMİŞ, ƏZBƏLƏNMİŞ, ƏZBƏLƏNMİŞ, YANLIŞ, QƏZƏBLİ, QİSSLİ, YANLIŞ, RESENTINESS, DÜŞƏNİLMİŞ, BAĞLI, BAĞIMSIZ, QƏBUL EDİLMİŞ, QƏDƏR VERİLMİŞ, QƏRBƏLƏNMİŞ, BAĞLANMAZ , ƏLAQƏSİZ, Həyəcanlı, Şən, Maraqlı, Qürurlu, Etiraf Edilir, Güclü, Dinc, İntim, Optimist, Darıxdırıcı, Uzun, Depressiyada, Çarəsiz, Tərk edilmiş, Günahkar, Qaçma, Dəhşətli, Məyus, Təsdiqsiz, Kobud, BU, UÇUŞMAK YATAQ, RƏDD EDİLMİŞ, MÖVZU, QEYRİYYƏTLİ, SƏBİRSİZ, QORXULAQ, QORXU, Təəccüb, XOŞBƏXT, KÜZGÜN, BƏYƏNMƏYƏN, ƏZBİLƏN

STIKER SATILIR Maqnit Duyğuların Təkəri

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER