Магнит за колелото на емоциите – Български

Wheel Of Emotions Magnet

Явлението на електромагнитната индукция. Законът на Фарадей – български

Феноменът на електромагнитната индукция е открит от Майкъл Фарадей и Джоузеф Хенри, резултатите от първия експеримент, подчертаващ феномена на електромагнитната индукция, са публикувани през 1931 г. от Фарадей. Феноменът на електромагнитната индукция се състои в появата на индуцирано електродвижещо напрежение и индуциран ток във верига, пресечена от променящ се във времето магнитен поток. Прост експеримент, илюстриращ явлението, е показан на фигура 1. Имаме намотка, към клемите на която свързваме милиамперметър, образувайки затворена верига. Донасяме магнит в близост до тази верига. Ако магнитът е в покой, амперметърът не показва никакъв ток. Ако магнитът се движи напред-назад между намотките на бобината, стрелката на амперметъра се отклонява, което показва наличието във веригата на бобината на ток, наречен индуциран ток, което показва, че тази система (намотка + магнит) се държи като електрически генератор, появяващото се електродвижещо напрежение е наречени електрически двигатели с напрежение.

Legea lui Faraday
Фигура 1
  • A. Магнит в покой

     

  • B. Магнит, движещ се наляво

     

  • C. Магнитът се движи надясно

Правилото на Ленц
Посоката на индуцирания ток е свързана с движението на магнита и начина, по който полюсите на магнита са ориентирани към намотката. Правилото, което определя посоката на индуцирания ток и индуцираното електродвижещо напрежение, се нарича правило на Ленц и се изразява по следния начин: индуцираното електродвижещо напрежение и индуцираният ток имат такова значение, че да противопоставят изменението на индуктивното магнитно поле (което е причината за явлението). Прилагането на правилото на Ленц за експеримента, описан на Фигура 1, е илюстрирано по-долу. На фигура 2 магнитът влиза с N полюса между завоите на намотката. Индукторът на индуктивното магнитно поле B е ориентиран наляво и причинява нарастващ поток през намотката. Според правилото на Ленц, индуцираното магнитно поле B трябва да предизвика поток, който да се противопоставя на това увеличение, т.е. да бъде в посока, обратна на B индуктор. Следователно, индуцираният ток през бобината трябва да има такава посока, че да кара индуциран B да се противопоставя на увеличаването на B индуктор.

Faraday's law Магнитът влиза
Фигура 2

Магнитно колело на емоциите – СПИСЪК С ДУМИ

Притеснен, съкрушен, уплашен, ужасен, шокиран, поразен, разочарован, объркан, удивен, благоговейен, нетърпелив, енергичен, освободен, екстатичен, развеселен, развеселен, ревнив, ИГРАВ, ОТКРИТ, ВДЪХНОВЕН, БЕЗРАЗНО, ИЗОБРАЗЕН, ИЗОБРАЗЕН, ИЗОБРАЗЕН, ПО-НИСШ, УЯЗВИМ, БЕЗВЛАСТЕН, ПОСРАЗЕН, ИГНОРИРАН, СРАМ, ОТСТРАНЯВАНЕ, КОЛЕБЯЩ, ОТСТЪПЛЕН, ОТСТЪПЛЕН, РАЗДРАЗЕН, ЯДОСЕН, ВРАЖЕСТВЕН, ПРИЧИНЕН, ГНЕСЕН, ГНЕВ, ГРЕШЕН, НЕВЪЗДАВЕН, РЕЗВИВЕН, РЕВНИВ, НЕВЪЗДАВЕН , НЕЗНАЧЕН, развълнуван, весел, заинтересован, горд, признат, силен, спокоен, интимен, оптимистичен, отегчен, дълъг, депресиран, отчаян, изоставен, виновен, избягване, ужасяващ, разочарован, неодобрение, груб, UREDTHAT, THREAT, THREAT ЛЕГЛО, ОТХВЪРЛЕНО, СУБЕКТ, НЕСИГУРНО, НЕТЪРПЕЛЕН, СТРАШЕН, СТРАХ, ИЗНЕНАДЕН, ЩАСТЛИВ, ТЪЖЕН, НЕХАРЕСВАЩ, ЯДОСЕН

ПРОДАВАМ СТИКЕР Магнитно колело на емоциите

110694705_overland-bikkies_O9UDB
https://www.redbubble.com/i/sticker/Wheel-Of-Emotions-Magnet-by-cristianbalmus/110694705.EJUG5?asc=u

Wheel Of Emotions Magnet – WORD LIST

WORRIED, OVERWHELMED, FRIGHTENED, TERRIFIED, SHOCKED, DISMAYED, DISILLUSIONED, PERPLEXED, ASTONISHED, AWE, EAGER, ENERGETIC, LIBERATED, ECSTATIC, AMUSED, INQUISITIVE, IMPORTANT, CONFIDENT, RESPECTED, FULFILLED, COURAGEOUS, PROVOCATIVE, LOVING, HOPEFUL, SENSITIVE, PLAYFUL, OPEN, INSPIRED, INDIFERENT, APATHETIC, ISOLATED, ABANDONED, EMPTY, INFERIOR, VULNERABLE, POWERLESS, VICTIMIZED, IGNORED, ASHAMED, REMORSEFUL, HESITANT, AVERSION, DETESTABLE, REVULSION, REVOLTED, REPUGNANT, LOATHING, SARCASTIC, SKEPTICAL, SUSPICIOUS, WITHDRAWN, IRRITATED, INFURIATED, HOSTILE, PROVOKED, ENRAGED, FURIOUS, VIOLATED, RESENTFUL, JEALOUS, INSECURE, DEVASTATED, EMBARRASSED, RIDICULED, DISRESPECTED, ALIENATED, INADEQUATE, INSIGNIFICANT, WORTHLESS, INFERIOR, INADEQUATE, STARTLED, CONFUSED, AMAZED, EXCITED, JOYFUL, INTERESTED, PROUD, ACCEPTED, POWERFUL, PEACEFUL, INTIMATE, OPTIMISTIC, BORED, LONLEY, DEPRESSED, DESPAIR, ABANDONED, GUILTY, AVOIDANCE, AWFUL, DISAPPOINTED, DISAPPROVAL, CRITICAL, DISTANT, FRUSTRATED, AGGRESSIVE, MAD, HATEFUL, THATEFUL, THREATENED, HURT, HUMILIATED, REJECTED, SUBMISSIVE, INSECURE, ANXIOUS, SCARED, FEAR, SURPRISE, HAPPY, SAD, DISGUST, ANGER